Category: notice

29
Mar

ประกาศ : 2019-03-29

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

23
Mar

ประกาศ : 2019-03-23

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

16
Mar

ประกาศ : 2019-03-16

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

09
Mar

ประกาศ : 2019-03-09

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

01
Mar

ประกาศ : 2019-03-01

1. วันพุธรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 มีมิสซารอบ 06.00 น.,17.30 น. และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

23
Feb

ประกาศ : 2019-02-23

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

15
Feb

ประกาศ : 2019-02-15

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

08
Feb

ประกาศ : 2019-02-08

1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวัน อังคาร ถึง รอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย