Category: father

18
Jan

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา วันสันติภาพสากล         พี่น้องที่รักเรากำลังออกเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นด้วยความรัก เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงเรากันเองกับพระเจ้าให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ทั้งนี้จะได้สมตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าว่า “เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต”สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไป และต่อจากนี้อีก 6 สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาพรตอันยิ่งใหญ่และจะได้เฉลิมฉลองพระองค์ผู้ทรงเอาชนะความตายต่อบาปเพื่อความรอดพ้นนิรันดรยอห์นผู้ทำพิธีล้างย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแลเห็นพระองค์กำลังเสด็จผ่านมาหาท่าน กล่าวว่า “นี้คือบุตรของพระเจ้า” พ่อขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเจริญเติบโตและได้เข้ารับพิธีศีลกำลังพร้อมกับเด็กๆทั่วไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เกือบสองร้อยคนจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันเสาร์ที่ 18 นี้เอง มิสซาวันตรุษจีนเสาร์ที่ 25 มกราคม มี 3 รอบ เสกส้มเฉพาะเวลา 09.00 น. เช้าเย็น 6.00 น. และ 17.30 น.มีมิสซาตามปกติ อบรมครอบครัวเฉพาะคู่แต่งงานมาแล้ว 1-10 ปี15-16 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านผู้หว่าน สมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนรับของที่ระลึกด้วย จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการนี้น่าสนใจเพราะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตครอบครัว เรียนคำสอนภาคปิดเทอมใหญ่สำหรับเด็กๆ เริ่มวันจันทร์ 23 มีนาคม และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 เมษายนในระหว่างเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายคำสอนพร้อมกับเยาวชน วันที่ 19-22 […]

|father
11
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง         พ่อขอเริ่มเทศกาลธรรมดาแจ้งเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงให้ทราบแต่เนิ่นๆ 1.กำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2020ดังนี้ ตรีวารปัสกา วันระลึกถึงการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พฤหัสศักดิ์สิทธิ์)          พฤหัสที่  9 เมษายน 2020 วันระลึกถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ศุกร์ที่    10 เมษายน 2020 คืนตื่นเฝ้าปัสกา  (ค่ำวันเสาร์)                                เสาร์ที่    11 เมษายน 2020 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา              อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 วันสำคัญอื่น ๆ     วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถ้า)                       พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020     วันอาทิตย์ใบลาน (เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)                     อาทิตย์ที่ 5เมษายน 2020     วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์                   อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 […]

|father
04
Jan

เจ้าวัดทักทาย : 5 มกราคม 2020

*** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***         สุขสันต์วันพระทรงบังเกิดอย่างครบถ้วน ทั้งชาวเราทุกคน และสวัสดีใหม่         พ่อขอส่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากเราเริ่มเข้าสู่ภาคปกติกันแล้วทั่วหน้ากัน หลายคนพาครอบครัวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายคนก็ยึดบ้านเป็นที่พักผ่อนเพราะไม่มีรถติด ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีผู้คนมากมาย ถนนหนทางโล่งเตียนจริงๆ ถึงแม้เป็นเวลาเล็กน้อยและก็เพียงพอให้หายใจเต็มปอดสดชื่นได้บ้าง ถือเป็นการเติมพลังเต็มถังเริ่มออกตัวทำหน้าที่ได้         หยิบปฏิทินแบบไหนก็ได้ แบบแขวน แบบบันทึกประจำวัน แบบขึ้นแรมจีนไทย ก็ดูซะให้หมดเพราะมีตัวแดง ตัวดำหรือคล้ำๆหน่อย เพื่อวางตัว วางงาน วางเวลาให้พอดี ไม่มากและไม่น้อย มีงานมากกว่าหยุด มีเรียนมากกว่าพัก และอื่นๆอีกมากมาย         ภายในเดือนนี้ สภาภิบาลคงได้ประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจำปี 2020 ให้สอดคล้องกับปีพระคัมภีร์และบทเทศน์สอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการออกตัวในปีใหม่นี้อย่างมีรสชาดสมกับการต้อนรับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา         เดือนนี้ น่าจะเป็นเวลาปรับขยับตัวให้พร้อม อะไรไม่ใช่ให้เอาออกไปจากที่ทำงานและตัวเอง และเริ่มเอาสิ่งที่ต้องใช้และจำเป็นเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประกาศเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม ให้รักเป็นสะพานเชื่อมโยงเราทุกคนด้วยกันเพื่อชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะได้มี “ข่าวดี”เพื่อผู้อื่น         พ่อขอสรุปสถิติวัดเซนต์หลุยส์ปี […]

|father
28
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

งานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2019 ทั้งภาครื่นเริงและภาคจิตใจ ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปี หลังจากใช้เวลาเตรียมการและเตรียมจิตใจอย่างพอดี สี่สัปดาห์หลังจากการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสในปลายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นเดือนธันวาคม เราทุกคนรีบเดินหน้าต่อเพื่อการฉลองคริสต์มาส ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกันและกัน ที่เตรียมทุกอย่างให้สมกับงานประจำปีของวัด ทุกอย่างอันเป็นผลสำเร็จ ขอถวายพระพรกระกุมารเยซูและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หลังทุกมิสซาพระสงฆ์จะอวยพรเด็กๆโดยเฉพาะกุมารน้อย ทารกและบรรดาเด็กๆมารับพรและของขวัญจากพระกุมาร วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019 06.00 น. มิสซาเช้า 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท ขอสมาโทษ 17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี หลังมิสซาแห่รูปนักบุญหลุยส์ วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 09.00 น. มิสซาสุขสำราญขอพรพระ “สวัสดีปีใหม่2020” รอบเดียว คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม *** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***   จากคณะสงฆ์และนักบวชชายหญิงเซนต์หลุยส์ ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ สวัสดีปีใหม่ 2020

|father
21
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม2019 สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า          บัตรสอยดาวเริ่มเหลือน้อยลงแล้ว ใครยังไม่มีต้องเริ่มซื้อได้แล้วนะ ที่โรงพยาบาล วัดและโรงเรียน สะดวกที่ไหนก็จัดการก่อนเนิ่นๆ เดี๋ยวกะว่ารอหน้างาน หมดซะแล้ว         เย็นวันนี้จนถึง อังคารที่ 24 มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือ 17.00 น.ตั้งศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่และอวยพรศีลมหาสนิททุกวันดังกล่าวนี้         พ่อจึงขอประกาศคริสต์มาสและปีใหม่ของวัดเซนต์หลุยส์ 2020 ดังนี้        วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019         06.00 น. มิสซาเช้า         17.00 น. นพวารคริสต์มาสวันสุดท้าย         17.30 น. มิสซาเตรียมสมโภชคริสต์มาส         (งานรื่นเริงตั้งแต่ 18.00-21.00 น.)         20.00 น. ศีลอภัยบาป […]

|father
21
Dec

คอลัมน์”คนข้างวัด” :ว่างเพื่อวาง

ว่างเพื่อวาง ณ ริมแม่น้ำ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์นี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ เป็นภาพที่สวยงาม ได้มีโอกาสไปนั่งชื่นชมดื่มด่ำจนกลายเป็น ‘พื้นที่’ ที่เอื้อต่อการครุ่นคิดทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ การใคร่ครวญชีวิต เป็นหนังสือประเภทที่จะหยิบมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อต้องการขบคิดถึงอะไรบางอย่าง เป็นทัศนียภาพที่ปลอดโปร่งโล่งกว้างพอจะหาคำตอบได้ และตรงนั้นเองจึงเป็นที่มาของการทบทวนชีวิตที่กำลังจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งรอบปี พื้นที่ชีวิตเรามีที่วางเพิ่มขึ้นหรือรกรุงรังมากกว่าเดิม มีการจัดระเบียบของวิถีชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่นบ้างมากน้อยแค่ไหน??? สายน้ำไหลผ่าน สายน้ำที่ใสสะอาดแห่งนี้เป็นเงาสะท้อนให้ย้อนถึงความงามของวันเวลา สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.konkhangwat.blogspot.com www.facebook.com/คนข้างวัด

14
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019 สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า       สัปดาห์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จเรากำลังสุขใจกับการรอคอยด้วยความชื่นชมยินดี เป็นสัปดาห์ที่สามในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  “พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชมยินดี….”         เด็กๆขอให้มารับบัตรสอยดาวจากพ่อวีรยุทธคนละหนึ่งใบ วันนี้พ่ออยากให้เด็กๆมารับหนังสือชุดพระกุมารเพื่อเอากลับไปที่บ้านและเริ่มลงมือทำสถานที่จำลองกับพ่อแม่ช่วยกัน เป็นการสร้างความชื่นชมยินดีกับสมาชิกในบ้าน เป็นสะพานรักเชื่อมโยงกัน สมดังสันติสุขและความรักเกิดขึ้นในครอบครัว         เก้าวันก่อนคริสตมาสของวัดเซนต์หลุยส์จะเป็นเวลาเข้มข้นเพื่อการเตรียมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน         วันจันทร์ที่ 16มิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซาตั้งศีลมหาสนิทและทำวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาปจำนวน 5 องค์ และรับการอวยพรศีลมหาสนิทพร้อมกัน         วันอังคารที่ 17 จนถึง อังคารที่ 24 มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือ 17.00 น.ตั้งศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่และอวยพรศีลมหาสนิททุกวันดังกล่าวนี้         พ่อจึงขอประกาศคริสต์มาสและปีใหม่ของวัดเซนต์หลุยส์ 2020 ดังนี้        วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019         06.00 น. มิสซาเช้า         17.00 น. นพวารคริสต์มาสวันสุดท้าย […]

|father
10
Dec

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 สัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า       สัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ พ่อขออภัยพี่น้องที่งดจัดแสวงบุญอาสนวิหารจันทบุรีอย่างกระทันหัน ครั้งหน้าคงต้องเตรียมตัวให้แน่นอนกว่านี้ และขออภัยที่หลายท่านมารับน้ำเสกจากการอวยพรของพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว บางคนเข้าใจผิดคิดว่าพ่อขายน้ำเสก พ่อขอให้ทำบุญแทนมารับเปล่าเพื่อผู้ยากไร้ เป็นเจตนาที่พระสันตะปาปามักจะกล่าวถึงผู้ด้อยโอกาสเสมอด้วยกิจเมตตา แต่สำหรับผู้ไปเข้าเฝ้าที่สนามกีฬา วัดนักบุญเปโตร และรอบวัดเซนต์หลุยส์ พ่อขอมอบให้เลย         ต้องขอแจ้งเรื่องนี้ เพราะมีการทักท้วงและเติมแต่งจนเข้าใจผิดพลาด และพ่อเองมีเจตนาเพื่อรักษาความเรียบร้อย “ไม่มากไม่เยอะ”กับ”ของแจกหรือมอบให้ฟรี” “จนไม่มีคุณค่า”         ขอให้เราเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับงานคริสต์มาสทุกรูปแบบ อย่าเพลินกับเวลาจนหมดไปและเตรียมตัวไม่ทัน เป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ใหญ่เตรียมตบแต่งบ้านให้สวยงามและมีบรรยากาศ ปีนี้ขอเน้นความสุขที่มอบให้กับกันและกัน ให้รักเป็นสะพานเหมือนconceptของสถานที่จำลองการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู         เด็กๆขอให้มารับบัตรสอยดาวจากพ่อวีรยุทธ คนละหนึ่งใบและเขียนชื่อในหางบัตรและส่งลงในกล่องดำทันที  ส่วนผู้ใหญ่ที่ซื้อภายในสองสัปดาห์นี้และส่งหางบัตรลงในกล่องดำมีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษก่อนคืนคริสต์มาส ส่วนคนไม่ถูกรางวัลพิเศษสามารถลุ้นรับรางวัลพิเศษในคืนคริสต์มาสต่อไป บัตรละ20บาท มีจำหน่ายที่วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล         ขอบอกบุญเพื่อช่วยทางวัดจัดงาน ทุกครั้งดูเหมือนว่ายิ่งใหญ่ตระการตาแต่มีค่าใช้จ่าย ปีนี้ทางวัดเพิ่มไฟสีสันต้นคริสต์มาสใหญ่หน้าวัดสวยงามเพื่อนำความสุขมาสู่ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา เชิญบริจาคทำบุญได้         ส่วนรางวัลใหญ่ๆยังต้องการ รถจักรยาน พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า เต้นท์ทัวร์ท่องเที่ยว ตู้เสื้อผ้า กล่องพลาสติก และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนของใช้แล้วขอเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับ เพราะบ้านพักพ่อจะกลายเป็นกอง(ขยะ)บุญล้นที่พักพิง         ตั้งแต่วันจันทร์ที่ […]

|father