Category: father

16
Nov

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา  ประกาศการใช้พื้นที่รอบวัดเซนต์หลุยส์และการร่วมพิธีในที่อื่นๆ ในช่วงการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2019 วันอังคาร 19 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ถึงเสาร์ 23 พ.ย.2019 เวลา 10.00 น.งดจอดรถบริเวณรอบวัดเซนต์หลุยส์ควรใช้การเดินทางแบบสาธารณะ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ใช้ประตูป้อมหน้าวัด อย่างเดียวเท่านั้น งดใช้ศาลาหลุยส์มารีย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.2019 มิสซาประจำวันมีตามปกติ เวลา06.00และ17.30น.แต่ไม่มีการจอดรถภายในบริเวณรอบวัด ต้องมีบัตรประชาชนพกพาติดตัวมา ตำรวจรักษาความปลอดภัยขอตรวจเพื่อความเรียบร้อย ในวัน พฤ.ที่ 21 พ.ย. 2019 เริ่มเปิดประตูป้อมหน้าวัด ตั้งแต่เวลา 05.30 น.และต้องใช้บัตรตามที่ลงทะเบียนไว้กับวัดและโรงเรียนเท่านั้นเริ่มตรวจบัตรตั้งแต่ 06.30 น.เป็นต้นไป นั่งตามโซนที่จัดให้ และมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกัน บัตรลงทะเบียนกับวัดและโรงเรียนสามารถใช้เข้าออกมาวัดและโรงเรียนได้ทุกวัน ไปร่วมงานที่ไหน ควรทานอาหารเบาๆสบายๆก่อนออกจากบ้าน ห้องน้ำจะไม่ถามหา ของที่จำเป็นควรพกพาให้น้อยที่สุดและที่ไม่จำเป็นไม่ควรนำไป แต่โทรศัพท์มือถือสำคัญมาก หมายเหตุ ใครมีบัตรเมื่อได้มาแล้ว ควรไปในที่สมัครไว้เพราะบัตรมีค่ามากๆ […]

|father
09
Nov

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา         ในที่สุดเราต้องนับถอยหลังแล้ว สำหรับการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิส         ผู้ที่มีบัตร เตรียมพร้อมด้วย 9 ข้อของความพร้อมไว้เมื่อออกจากบ้านไปในที่ต้องการรับเสด็จพระสันตะปาปา  ผู้ที่ยังไม่มารับบัตร ต้องมารับเอาไปอยู่กับตัว ใครรู้ว่าเพื่อนยังไม่มาควรติดต่อหรือประสานให้เขามาให้ได้ จะโทรหรือติดต่อทางใดทางหนึ่งหรือรับอาสาโดยการรับมอบอำนาจและนำมาพาบัตรไปให้ถึงมือก่อนวันโดยเร็วที่สุด เพราะรอวันสุดท้ายกำหนดเส้นตาย คือวันอาทิตย์หน้า 17 พ.ย.เดี๋ยวฉุกละหุก         ตอนนี้บัตรทุกอย่างพร้อมแล้ว สะดวกมาที่วัดก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันธรรมดาก็มาที่ห้องธุรการของโรงเรียน ขอให้เป็นเวลาสะดวกทุกฝ่ายคือ 10.00-14.00 น. ทางวัดและโรงเรียนพยายามอยากให้ไปถึงมือไวไว ดังนั้นทุกท่านต้องรีบมามา (ไวไวมามา) จบภารกิจ เพราะหลังจากนี้ไปทางวัดต้องปิดบริเวณรอบวัดเพื่อให้พื้นที่กับตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐมาอำนวยความสะดวกให้กับพระสันตะปาปา นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 23 จบภารกิจของพระองค์         ในวันพุธที่ 20 มีมิสซาเช้า 06.00 น.ตามปกติ (ในวัดสามารถนั่งได้แต่ไม่เห็นสดๆ และใครไม่มีบัตรก็ต้องออกจากพื้นที่ก่อน07.00 น.)รอบวัดๆที่จะถูกใช้เป็นที่นั่งตามโซน มีหมายเลขระบุไว้ในประชาสัมพันธ์ซึ่งได้มาลงทะเบียนไว้เป็นลำดับที่ 0001 ถึง 2000 นอกจากนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาจำนวน 300 […]

|father
02
Nov

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน2019 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต” ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน พี่น้องที่รัก…         เดือนพฤศจิกายน “โปรดระลึกถึงผู้ล่วงลับ”วันเสาร์ที่ 2 มิสซาเช้า 6.00 น.มิสซารับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เพื่อผู้ล่วงลับครั้งที่ 1 เนื่องจากเย็นวันเสาร์ที่ 2 เป็นมิสซาวันพระเจ้าจึงเลือนไปทำมิสซารับพระคุณการุณย์เพื่อผู้ล่วงลับมิสซาที่ 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 4  เวลา 17.30 น.และ19.00 น.มิสซาใน เวลา 19.00 น.วัดเซนต์หลุยส์ทำมิสซาเพื่อผู้ล่วงลับทั่วไป เชิญนำรูปบรรดาผู้ล่วงลับสวยงามไม่ใหญ่เกินขนาดกระดาษเอสี่(A4)เพื่อระลึกถึงเขาเถิด และตลอดสัปดาห์ตั้งแต่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน สามารถภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับได้ที่สุสานหรือภายในวัด เพื่อการรับพระคุณการุณย์สำหรับผู้ล่วงลับ โดยร่วมมิสซาอย่างดี แก้บาปรับศีลและสวดภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า ข้าแต่พระบิดา วันทามารีย์และพระสิริรุ่งโรจน์ ครั้งเดียว การรับพระคุณการุณย์ฯนี้สามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 2 ถึง 8 พ.ย.         นี่คือคำเชิญชวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พ่อขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง […]

|father
25
Oct

เจ้าวัดทักทาย : สารวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา  พี่น้องที่รัก…                วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมส่งท้ายเดือนแม่พระ ก่อนเริ่มมิสซาเย็น 17.00 น.สวดสายประคำ และต่อด้วยมิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซาแห่รูปแม่พระรอบวัดและจบลงด้วยพิธีเสกถ้ำแม่พระบริเวณสนามหญ้าของวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจการสวดสายประคำพร้อมเพรียงกันในโอกาสฉลองสมณลิขิต 100 ปีการแพร่ธรรมของพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 15 หลังจากนั้นคงเป็นความศรัทธาส่วนตัวสวดภาวนาตามอัธยาศรัย         อาทิตย์นี้ 10.00 น.พระสงฆ์คณะคามิลเลียนถวายมิสซางานธรรมทูตเพื่อผู้พิการภาคใต้ สรุปเดือนนี้ทั้งเดือนเราได้มีส่วนร่วมเพื่องานธรรมทูตทุกรูปแบบทั้งการสวด ทำงาน ถวายปัจจัย มากน้อยตามกำลังและความสามารถ  พระเจ้าวินิจฉัยเอง         ใครสนใจของที่ระลึกการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาและสามารถใช้งานได้ กระเป๋าใบละ 300 บาท เสื้อคอปกสีเหลืองขาว 300 บาท คอกลม 200 บาทและหมวก 100 บาท จำหน่ายบริเวณสนามหญ้าข้างวัด รายได้เพื่องานรับเสด็จพระสันตะปาปา         ระยะนี้ขอให้พี่น้องติดตามการประชาสัมพันธ์และส่งข่าวที่เป็นปัจจุบัน เพราะหลายคนตกข่าวและรายงานข่าวที่ช้ามากๆและถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ควรแจ้งเวลาที่รับและยืนยันข่าวจากแหล่งที่ได้มาเพื่อจะเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกัน  บางท่านเพิ่งทราบว่ามีการลงทะเบียน บางท่านก็ก้าวย่างอย่างรวดเร็วจนไม่รู้รับข่าวมาจากไหนกลายเป็นข่างลือไป จึงขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อไรจะทำอะไรต่อไปขอให้รอการประชาสัมพันธ์จากทางวัดโดยสารวัดและคุณพ่อเจ้าวัดแจ้งในวัดช่วงการประชาสัมพันธ์ หากติดขัดให้ตามจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดในวันธรรมดา ส่วนวันเสาร์เย็นและอาทิตย์ทั้งวันขอให้เป็นเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษเรื่องวิญญาณทั่วไปดีกว่า แบ่งๆกันจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาเพื่อสัตบุรุษบางท่านที่ต้องการเอาใส่เรื่องจิตใจเป็นสำคัญ […]

|father
18
Oct

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา  พี่น้องที่รัก…         เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น         วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)        วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)        สวดครบหนึ่งสายตามจุดประสงค์ห้าข้อขอให้นำเหรียญหย่อนลงในตู้กระจกหน้าพระแท่นแม่พระด้วย         นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพอดีสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน         ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนและมีชื่อสามารถจะรับบัตรเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในที่ที่ต้องการได้ หลังจากนี้รอคอยบัตรอีกสักเล็กน้อย  บัตรนี้จะช่วยให้การตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครไม่แน่ใจว่าจะเรียบร้อยอย่างไรวันที่รับบัตรจะมีการแสดงการตรวจสอบให้         การรับบัตรคงต้องนัดมารับให้ง่ายดูในสารวัดคงจะทำให้เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครที่แน่ใจว่าฉันได้ส่งสำเนาบัตรและรายละเอียดครบถ้วน ท้วงติงได้เพื่อตรวจทานอีกสักรอบ โอกาสดีงามเช่นนี้ไม่ควรพลาดนะ         บางทีเพราะอาจเป็นเพราะการตัดสินใจจึงทำให้ไม่ได้ลงทะเบียนทันเวลา เมื่อปิดรับหลายคนจึงมีเหตุผลว่าไม่ทราบจริงๆ และไม่ได้มาวัดสองอาทิตย์เลยพลาดไป แปลกแต่จริงเพราะบางคนอยู่ไกลถึงต่างจังหวัดยังสามารถมาลงทะเบียนได้ทัน ขอรอเวลาสำหรับผู้สละสิทธิ์เพราะมีบางคนมีธุระด่วนจำเป็นต้องถอนตัว พ่อขอขอบคุณในน้ำใจดีที่แจ้งให้ทราบ  เพื่อจะได้ส่งมอบให้กับท่านอื่นๆที่มาไม่ทัน แต่ก็ต้องรอคอยหน่อยนะ         วัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เพื่อการถวายมิสซารอบพิเศษเพื่องานธรรมทูตสังฆมณฑลเชียงใหม่ เงินถวายในมิสซารอบ 10.00 น.เพื่องานสังฆมณฑลใหม่และพี่น้องท่านใดต้องการมอบถวายเป็นพิเศษสามารถมอบขณะรับพรจากพระคุณเจ้าหลังมิสซาจบแล้ว         […]

|father
12
Oct

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก…         เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น         วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)        วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)         นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มปรับตัวเข้าบรรยากาศเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน         หลายคนได้รับการยืนยันที่นั่งในสนามกีฬาแห่งชาติทั้งสนามศุภฯและเทพหัสดิน ในวันที่ 21 พ.ย.2019 ถึงแม้ว่าในหมายกำหนดการของพระองค์ถวายมิสซาเวลา 18.30 น.ทั้งสองสนามนี้จะมีบัตรมอบให้เพื่อใช้บอกที่นั่งซึ่งกำหนดไว้ให้โดยจะมีคุณครูอาสาและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพาไป แต่ผู้ที่ต้องไปควรใช้รถไฟฟ้า รถสาธารณะจะดีที่สุด อุปกรณ์สำหรับตัวเองไม่ต้องมากแต่ที่จำเป็นเพราะเรื่องการตรวจสอบเหมือนเดินทางโดยสายการบิน อาหารและน้ำก็ควรทานพอดีไม่มากเกินไปเพราะเรื่องเข้าห้องน้ำคนมากๆต้องใช้เวลาและอาจไม่สะดวก ร่างกายต้องดูแลให้แข็งแรงไว้ ทั้งหมดอย่าวิตกทำจิตใจให้ชื่นชมยินดีมีความสุขกับผู้คนมากมายและหลากหลายเป็นบรรยากาศที่มอบความสุขให้แก่กันและกัน         ในวันเดียวกันในช่วงเวลาสายก่อนเที่ยงคล้ายๆเวลาฉลองวัดณ รอบวัดเซนต์หลุยส์เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลคงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมากน้อยต้องมีใจไว้บ้าง จะเป็นก่อนหรือหลัง หรือทั้งก่อนและหลังโปรดฟังประกาศยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้เวลาสั้นๆแต่รับรองได้ใกล้ชิด(เห็นด้วยตาเปล่าแน่นอน)ทางวัดจะจัดที่นั่งและยืนให้มีความพอดีและเรียบร้อย โดยมีบัตรมอบให้เช่นกันเพื่อบริการที่นั่งหรือยืนอย่างใกล้ชิดกำหนดไว้แบบเป็นโซนๆ ทุกอย่างจะมีระบบดูแลความเรียบร้อยทั้งเจ้าหน้าที่และเยาวชนอาสาสามร้อยกว่านาย โดยเน้นบรรยากาศความยินดีมีสุขและสบายใจ หวังให้ทุกคนได้ใกล้ชิดอย่างทั่วหน้ากัน         วันนี้เองได้มีประกาศผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบวัดเซนต์หลุยส์และจะได้มอบบัตรต่อไป เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บเป็นที่ระลึกโอกาสเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา         และวัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ […]

|father
06
Oct

เจ้าวัดทักทาย : สารวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก…         เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น         วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)        วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)         นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราทุกคนมีโอกาสมาร่วมสวดกับแม่พระตลอดทั้งเดือน สวดตามจุดประสงค์พร้อมรำพึงกับแม่พระตามพระธรรมล้ำลึกประจำวันของพระเยซูเจ้า         ภาวนาเพื่อ1.เด็กที่ไม่ได้เกิด(unborn)2.ภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย 3.ภาวนาเพื่องานของพระศาสนจักรไทยโอกาสฉลอง 350 ปี 4.เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง และ5.เพื่องานธรรมทูต         พ่อขออภัยแทนสำหรับหลายคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาติ เพราะจำนวนคนเต็มสนามและยังต้องใช้สนามกีฬาเทพหัสดินเสริมอีกก็ยังเต็ม คงต้องติดตามจากคณะกรรมการที่จะทำอย่างไรต่อไป สำหรับวัดนักบุญเปโตร สามพราน ยังคงมีจำนวนรับได้อีกสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้วันอาทิตย์นี้ก็คงปิดจบ         บริเวณรอบวัดเซนต์หลุยส์ ซึ่งคาดประมาณได้จำนวน 2,500 คน อาทิตย์นี้พ่อขอปิดรับการลงทะเบียนอีกเช่นกัน เพราะเต็มที่นั่งซึ่งสามารถรองรับได้เต็มอัตราแล้ว  มากกว่านี้ไม่ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการดูแลและอำนวยความสะดวก         ดังนั้นหากใครที่ได้รับสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์ หากจะสละสิทธิ์ต้องแจ้งให้กับทางวัดทราบ ไม่สามารถโอนสิทธิ์กันเองเพราะระบบตรวจเช็คจากการลงทะเบียนแต่ละวัดจะไปตรวจสอบที่สำนักงานกลางด้วยตัวเลขประจำตัว ดังนั้นต้องแจ้งผ่านทางวัดเพื่อส่งผู้ลงทะเบียนลำดับต่อไปจึงจะได้สิทธิ์นั้นแทน         พ่อขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นกับงานใหญ่ที่ต้องมีผู้คนมากมาย จนเวลานี้ชาวต่างชาติก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันรวมทั้งคนไทยด้วย         […]

|father
28
Sep

เจ้าวัดทักทาย : สารวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา  พี่น้องที่รัก…         สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนนี้บริเวณสนามหญ้ามีหนังสือพระวาจาและศาสนภัณฑ์มาบริการ        “แบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสต์ บุคคลนั้นคือศิษย์ธรรมฑูตของพระองค์”         พ่อขอย้ำเรื่องร่วมพิธีและรับเสด็จพระสันตะปาปา ภาคเช้าวันที่ 21 การร่วมรับเสด็จผ่านหน้าวัดเซนต์หลุยส์เพื่อไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวลานี้คนร่วมลงทะเบียนจำนวนจะเข้าตัวเลขหลักหนึ่งพันแล้ว ซึ่งสามารถจุคนได้ 2500 คน หลังจากอาทิตย์นี้พ่อขอปิดการลงทะเบียนเพื่อจัดระบบที่นั่งและยืนเพื่อทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถจะรู้สถานที่ยืนหรือนั่งได้พอประมาณการไว้ วันนั้นคงต้องใช้การเดินทางรถไฟฟ้าหรือการเดิน โดยจอดรถในที่ฝากรถได้ เพราะบริเวณรอบวัดจะถูกใช้เต็มพื้นที่ โดยจะเริ่มปรับให้เป็นที่นั่งและยืนได้เห็นกันทั่วหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – 20 พฤศจิกายน ใครที่ยังไม่รีบลงทะเบียนวันนี้คงต้องให้ผู้ที่ต้องการจากที่อื่นได้ลงทะเบียน ขณะนี้ตัวเลขเกือบ 1000 คน บรรดาเยาวชนอีก 300 คน ผู้พิการ ประมาณ 100 คน บรรดาครอบครัวเด็กเล็กอีกเกือบ 100 ครอบครัว ก็ต้องถือว่าสถานที่รอบวัด short and sharp 2500 หมายความว่า “ช่วงเวลาสั้นแต่ได้ใกล้ชิดเพียง 2500 […]

|father