Category: father

07
Sep

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 8กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก…         เดือนกันยายนนี้ เราจะรักการอ่านพระวาจาของพระทุกวัน แบ่งปันบทสอนจากพระวาจาด้วยตัวอย่าง และขอบพระคุณพระเจ้าในพระวาจาที่สอนสั่ง         “แบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสต์ บุคคลนั้นคือศิษย์ของพระองค์”         โปรแกรมเดือนนี้ หลังจากผ่านพ้นการฉลองวัดแล้ว การระลึกถึงบรรดามิชชันนารีผู้เริ่มต้นประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในชุมชนละแวกวัดเซนต์หลุยส์และที่อื่นๆ ซึ่งผ่านพ้นมาหลายร้อยปี ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สัมผัสความรักของพระองค์ เรากำลังเดินทางต่อไปด้วยการแบกไม้กางเขนคือพันธกิจรักพระรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพราะนี่คือศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูตในเวลาปัจจุบันให้การอ่านพระวาจาด้วยการแบกกางเขนของกันและกันจะทำให้ “ข่าวดี” กลายเป็นหนทางแห่งความสุขแท้จริง         งานแพร่ธรรม สามารถทำได้แม้กระทั่งคนบ้านใกล้เรือนเคียง และออกนอกหมู่บ้านไกลโพ้น เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามจนกลายเป็นกิจเมตตาอันยิ่งใหญ่ คำพูดคำเขียนให้ดีและสวยงามอย่างไร ก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักที่แสดงออกต่อบุคคลที่เราควรจะต้องรับรักเมตตาต่อเขาคนนั้น เขาอาจจะเป็นบุคคลในบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง คนร่วมงาน และคนที่กำลังร่วมพิธีมิสซาใกล้ๆกับเรานี่แหละ หันมาสนทนาเรื่องราวของพระคริสต์เหมือนกับศิษย์ที่เอมาอุส คุยกันจนจำพระองค์ได้ การคุยกันคือการมอบสันติสุขให้กับกันและกัน         ไม้กางเขนคือพันธกิจรักเพื่อนผู้อื่น พระเจ้าสอนเรารักเพื่อนบ้าน พระองค์สอนเราด้วยไม้กางเขนและแบกให้เราจนถึงวันสุดท้าย ก็เพื่อให้ความรักที่มีต่อพระเจ้าปรากฏแจ้งให้เราเห็นกันตลอดไป         การเข้าใจกัน การมองหน้ากันและรู้ใจกัน การหันหน้ามาร่วมงานกัน การหยิบยื่นน้ำใจดีต่อกัน และการคืนดีกัน เป็นไม้ “กางเขน” ที่ “กางแขน”ออกพร้อมมอบสันติสุขให้กับกันและกัน […]

|father
30
Aug

เจ้าวัดทักทาย สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา     พี่น้องที่รัก…         ก่อนอื่นใดหมดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเฉลิมฉลองวัดประจำปี 2019 ผ่านการเตรียมจิตใจตลอดสามสัปดาห์ด้วยบทเทศน์ตลอดทั้งเดือนจากคุณพ่อทุกองค์ และร่วมมิสซาฉลองวัดตั้งแต่เย็นวันเสาร์จนถึงมิสซารอบส่งท้ายเย็นวันอาทิตย์ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณพระที่ยิ่งใหญ่ว่า “พระอวยพร”จนพวกเราเป็นอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้         วัด โรงพยาบาล สถานการศึกษา และที่อยู่อาศัยจนตลอดที่ทำมาหากิน พระประทานให้ทั้งสิ้น บุญคุณต้องทดแทน พระเป็นเจ้าไม่ได้หวังในเครื่องบูชาฝ่ายกายแต่ปรารถนาฝ่ายจิตใจ ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องมอบจิตและกายไปด้วยกันเพื่อให้การขอบพระคุณพระเจ้า “เหมาะสมและชอบยิ่งนัก”ต่อหน้าพระองค์นับตั้งแต่เวลานี้และ “สักวันหนึ่ง”ต่อหน้าพระองค์อีกครั้งในสวรรค์         ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ดูแลห้องน้ำไปจนถึงพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ ต่างมีส่วนในพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าทั้งสิ้น พระองค์ทรงเห็นถึงน้ำใจดีของทุกท่าน หวังในพระเมตตาของพระองค์อย่างเดียวคือให้ลูกเป็นเหมือนแกะตัวน้อยๆที่สุขชื่นยื่นยง เพราะพระองค์พระทัยดี         การฉลองวัดจบปีที่ 62 ต่อไปเป็นปีที่ 63 อนาคตจะเป็นเช่นไร ขอพระเจ้าผู้มีพระทัยดีโปรดแนะนำคำสอนให้กับลูกๆทุกคน พระศาสนจักรในโลกศตวรรษที่ 21 กำลังถูกท้าทายด้วย “หุ่นยนต์”ซึ่งเป็นความสามารถของมนุษย์ที่ผลิตขึ้นมาแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งปราศจากจิตใจ หากมนุษย์นำเข้ามาโดยไม่ใส่จิตใจรักเพื่อนมนุษย์เข้าไป หุ่นยนต์เหล่านี้จะกลายเป็น “หอ(ก้อนหิน)บาเบล” ขึ้นมาอีกชื้นหนึ่งที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เพราะต่างไม่มีจิตใจในเสียงของพระเจ้า พระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 15 เมื่อ 100 […]

|father
24
Aug

เจ้าวัดทักทาย อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม2019 ฉลองวัดประจำปี 2019 นักบุญหลุยส์กษัตริย์   พี่น้องที่รัก…         วันนี้เป็นวันฉลองวัดประจำปี 2019 ครบ 62 ปีก้าวต่อไปเป็นปีที่ 63 กำหนดการฉลองวัดเซนต์หลุยส์  มิสซาฉลองภายใน เย็นวันเสาร์เวลา 17.30 น.ประธาน คุณพ่อปิยะชาติ มกรครรภ์หลังมิสซามีแห่ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. มิสซาเช้า  06.00 น. ตามปกติ (งดรอบ 8.00 น.และ 12.00 น.) มิสซาฉลองเวลา        10.00 น.ประธาน คุณพ่อปีแอร์ลาบอรี่ หลังมิสซา มีแห่รอบวัด มิสซาเย็น  17.30 น. ตามปกติ ประธานคุณพ่อบริส         เชิญชวนพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้ารำลึกถึงบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสผู้เริ่มบุกเบิกซื้อที่ดิน สร้างสถานพยาบาล สร้างวัด และสร้างสถานศึกษา […]

|father
17
Aug

เจ้าวัดทักทาย : สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

พี่น้องที่รัก… วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามสำหรับการเตรียมฉลองวัด ด้วยการสมโภชแม่รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และเป็นวันรำลึกถึงพระสังฆราชมิเชลลังเยร์ เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ตามบันทึกของหอจดหมายเหตุของสังฆมณฑลกรุงเทพฯระบุว่า “…วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรง สร้างวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เสร็จเรียบร้อย