Category: father

16
Feb

เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม) พี่น้องที่รัก           ขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องทราบวันเสาร์ 15 และอาทิตย์ที่ 16 นี้ ตัวพ่อจะไปกับกลุ่มครอบครัวที่ผ่านพิธีสมรสในวัด 1- 10 ปีที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จะใช้เวลาเพื่อการร่วมอภิบาลเพิ่มเติมพร้อมกับคณะวิทยากร 3 ชุด ชุดจิตวิทยา ชุดเสริมพลัง และชุดการดูแลลูกในระบบป้องกัน พร้อมมีนักกฎหมายคาทอลิกช่วยแนะนำให้ถูกทิศถูกทาง           โปรดภาวนาให้กับทุกครอบครัวและบรรดาวิทยากร นำพาสาระข่าวดี เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในครอบครัว           กำหนดเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2020 ของวัดเซนต์หลุยส์           วันพุธรับเถ้าที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เริ่มมหาพรตมิสซาเช้าเวลา 6.00 น. เย็นเวลา 17.30 น.และค่ำเวลา 19.00 น. เสกและโปรยเถ้าทั้งสามมิสซาทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น.จบแล้ว และเดินรูปภาคภาษาจีนจะมีสัตบุรุษก่อสวดเวลา 14.00 น.ทุกวันศุกร์ในวัดเช่นเดียวกันการเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน)  […]

08
Feb

เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม) พี่น้องที่รัก        เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนที่สองปี 2020รวดเร็วดีจริง ท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บ ไวรัสวัยร้ายมากมาย ล้วนแล้วเป็นข่าวร้ายที่เข้ามากลบเกลื่อนข่าวดีให้หมดหายไปจากจิตใจของชาวเรา แต่โลกนี้เต็มไปด้วยความหวังหลังจากพระเยซูเจ้ามาประกาศข่าวดี ธรรมย่อมชนะอธรรมและอยู่เหนือความชั่วร้ายทั้งปวง คริสตชนเราต้องเข้มแข็งด้วยความเข้มข้นในการนำสาระคำสอนเรื่องความรักที่รู้จักมอบให้ อดทนไม่บ่นว่า และพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” “ใครเดินตามเรา ไม่หลงทาง” “เสียสละตนเองแบกไม้กางเขนและติดตามทุกวัน”           พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาทรงชีวิต หากใช้เวลาสักนิดเปิดหนังสือไบเบิ้ลไดอารี่ อ่านพระวาจาประจำวัน กุญแจไขปัญหาชีวิตและช่วยทำให้เรามั่นใจในเส้นทางประจำวันว่าไม่ผิดและไม่มีหลงทาง…ช้าเร็วไม่สำคัญ แต่ชัวร์ดีกว่า           สัปดาห์นี้ขอให้เราเป็นแสงสว่าง ฉายแสงความดีให้กับกันและกัน และช่วยกันเป็นเกลือรักษาคุณงามความความดีเพื่อจรรโลงความเชื่อมั่นในพระวาจาของพระเยซูเจ้าสู่เพื่อนพี่น้อง กันและกัน ตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน…           ขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องทราบวันเสาร์ 15 และอาทิตย์ที่ 16 นี้ ตัวพ่อจะไปกับกลุ่มครอบครัวที่ผ่านพิธีสมรสในวัด 1- 10 ปีที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จะใช้เวลาเพื่อการร่วมอภิบาลเพิ่มเติมพร้อมกับคณะวิทยากร 3 ชุด ชุดจิตวิทยา ชุดเสริมพลัง และชุดการดูแลลูกในระบบป้องกัน พร้อมมีนักกฎหมายคาทอลิกช่วยแนะนำให้ถูกทิศถูกทาง           วันพุธที่ 26 นี้เราจะเริ่มเข้าทางมหาพรต […]

|father
01
Feb

เจ้าวัดทักทาย : “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม) พี่น้องที่รัก        วันนี้ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร นานครั้งที่เราจะได้ฉลองตรงวันอาทิตย์ และเป็นวันครบ 40 วันพระทรงบังเกิด แม่พระและนักบุญยอแซฟนำพระกุมารมาถวายให้กับพระเจ้า ณ พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทำให้นัยน์ตาของสิเมโอนได้เห็นเป็นการเปิดเผย ดุจแสงสว่างแก่ประชากรของพระองค์ เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมที่จัดบนพระแท่น ทำให้เราสัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในการขอบพระคุณพระเจ้า หลายครั้งที่พระแท่นของบ้าน เรามักจะสวดภาวนาด้วยกันภายใต้เทียนที่จุดส่องแสงประกายแห่งความเชื่อและศรัทธา ถึงแม้ว่าบางแห่งจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยเทียนไฟฟ้าลดโลกร้อน รักษาสภาพแวดล้อม แต่ก็เตือนใจเราได้ว่าเราต้องมั่นคงและเข้มแข็งในความศรัทธามั่นใจพระองค์ “พระคริสตเจ้า ปัสกาของชาวเราและเป็นแสงสว่างส่องนำจิตใจทุกคน” เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรักตามประสาชาวโลก แต่ก็มาจากพื้นฐานคำสอนของพระเยซูเจ้า “จงรักกันและกันเหมือนพระรักเรา” จึงอยากเชิญชวนทุกครอบครัว ให้ของขวัญพ่อแม่ เสริมพลังบวกเพื่อให้กำลังใจกับพ่อแม่ผ่านความยากลำบากด้วยกัน สุขทุกข์ ป่วยสบาย ร่ำรวยขัดสน ให้พบกับความรักมั่นคงทุกวันตลอดไป (สาระสำคัญของชีวิตแต่งงาน) ลูกๆทั้งโตใหญ่ หรือวัยรุ่นรู้เรื่องแล้วให้จัดขบวนขันหมากแบบขนมนมเนยหรือจัดเลี้ยงวันครอบครัวให้พ่อแม่จะได้มีพลังใจก้าวต่อไป เป็นคำแนะนำ ไม่บังคับ ทำได้ก็ดีนะ… เดือนนี้มีหลายวันที่มีคุณค่า วันศุกร์ต้นเดือนที่ 7 พระหฤทัย(ดวงใจ)ของพระเยซูเจ้ารักพวกเราทุกคน วันเสาร์ที่ 15และอาทิตย์ที่ 16 มีอบรมเสริมเพิ่มเติมชีวิตครอบครัว ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน วันที่ 26 นี้เป็นวันพุธรับเถ้า และวันสุดท้ายของเดือนนี้มี […]

|father
26
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า)

สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า) พี่น้องที่รัก        วันนี้พ่อขอยืมข้อความของพระคุณเจ้าวีระมาเพื่อฉลองวันพระวาจาของพระเจ้า           “ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก…อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น… จริงไหมครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งแรก และค.ศ. 2015 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม เมษายน ค.ศ. 2014 ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ จำนวน 16,000 เล่ม คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่ (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส) ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่ ภาษาไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงปีนี้ครบ 30 ปีแล้ว ที่เรามีพระวาจาประจำวัน ใช้ส่วนตัวเราจัด วันพระคัมภีร์ หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา      สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical […]

|father
18
Jan

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา วันสันติภาพสากล         พี่น้องที่รักเรากำลังออกเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นด้วยความรัก เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงเรากันเองกับพระเจ้าให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ทั้งนี้จะได้สมตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าว่า “เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต”สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไป และต่อจากนี้อีก 6 สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาพรตอันยิ่งใหญ่และจะได้เฉลิมฉลองพระองค์ผู้ทรงเอาชนะความตายต่อบาปเพื่อความรอดพ้นนิรันดรยอห์นผู้ทำพิธีล้างย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแลเห็นพระองค์กำลังเสด็จผ่านมาหาท่าน กล่าวว่า “นี้คือบุตรของพระเจ้า” พ่อขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเจริญเติบโตและได้เข้ารับพิธีศีลกำลังพร้อมกับเด็กๆทั่วไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เกือบสองร้อยคนจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันเสาร์ที่ 18 นี้เอง มิสซาวันตรุษจีนเสาร์ที่ 25 มกราคม มี 3 รอบ เสกส้มเฉพาะเวลา 09.00 น. เช้าเย็น 6.00 น. และ 17.30 น.มีมิสซาตามปกติ อบรมครอบครัวเฉพาะคู่แต่งงานมาแล้ว 1-10 ปี15-16 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านผู้หว่าน สมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนรับของที่ระลึกด้วย จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการนี้น่าสนใจเพราะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตครอบครัว เรียนคำสอนภาคปิดเทอมใหญ่สำหรับเด็กๆ เริ่มวันจันทร์ 23 มีนาคม และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 เมษายนในระหว่างเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายคำสอนพร้อมกับเยาวชน วันที่ 19-22 […]

|father
11
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง         พ่อขอเริ่มเทศกาลธรรมดาแจ้งเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงให้ทราบแต่เนิ่นๆ 1.กำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2020ดังนี้ ตรีวารปัสกา วันระลึกถึงการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พฤหัสศักดิ์สิทธิ์)          พฤหัสที่  9 เมษายน 2020 วันระลึกถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ศุกร์ที่    10 เมษายน 2020 คืนตื่นเฝ้าปัสกา  (ค่ำวันเสาร์)                                เสาร์ที่    11 เมษายน 2020 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา              อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 วันสำคัญอื่น ๆ     วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถ้า)                       พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020     วันอาทิตย์ใบลาน (เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)                     อาทิตย์ที่ 5เมษายน 2020     วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์                   อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 […]

|father
04
Jan

เจ้าวัดทักทาย : 5 มกราคม 2020

*** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***         สุขสันต์วันพระทรงบังเกิดอย่างครบถ้วน ทั้งชาวเราทุกคน และสวัสดีใหม่         พ่อขอส่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากเราเริ่มเข้าสู่ภาคปกติกันแล้วทั่วหน้ากัน หลายคนพาครอบครัวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายคนก็ยึดบ้านเป็นที่พักผ่อนเพราะไม่มีรถติด ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีผู้คนมากมาย ถนนหนทางโล่งเตียนจริงๆ ถึงแม้เป็นเวลาเล็กน้อยและก็เพียงพอให้หายใจเต็มปอดสดชื่นได้บ้าง ถือเป็นการเติมพลังเต็มถังเริ่มออกตัวทำหน้าที่ได้         หยิบปฏิทินแบบไหนก็ได้ แบบแขวน แบบบันทึกประจำวัน แบบขึ้นแรมจีนไทย ก็ดูซะให้หมดเพราะมีตัวแดง ตัวดำหรือคล้ำๆหน่อย เพื่อวางตัว วางงาน วางเวลาให้พอดี ไม่มากและไม่น้อย มีงานมากกว่าหยุด มีเรียนมากกว่าพัก และอื่นๆอีกมากมาย         ภายในเดือนนี้ สภาภิบาลคงได้ประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจำปี 2020 ให้สอดคล้องกับปีพระคัมภีร์และบทเทศน์สอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการออกตัวในปีใหม่นี้อย่างมีรสชาดสมกับการต้อนรับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา         เดือนนี้ น่าจะเป็นเวลาปรับขยับตัวให้พร้อม อะไรไม่ใช่ให้เอาออกไปจากที่ทำงานและตัวเอง และเริ่มเอาสิ่งที่ต้องใช้และจำเป็นเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประกาศเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม ให้รักเป็นสะพานเชื่อมโยงเราทุกคนด้วยกันเพื่อชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะได้มี “ข่าวดี”เพื่อผู้อื่น         พ่อขอสรุปสถิติวัดเซนต์หลุยส์ปี […]

|father
28
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

งานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2019 ทั้งภาครื่นเริงและภาคจิตใจ ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปี หลังจากใช้เวลาเตรียมการและเตรียมจิตใจอย่างพอดี สี่สัปดาห์หลังจากการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสในปลายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นเดือนธันวาคม เราทุกคนรีบเดินหน้าต่อเพื่อการฉลองคริสต์มาส ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกันและกัน ที่เตรียมทุกอย่างให้สมกับงานประจำปีของวัด ทุกอย่างอันเป็นผลสำเร็จ ขอถวายพระพรกระกุมารเยซูและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หลังทุกมิสซาพระสงฆ์จะอวยพรเด็กๆโดยเฉพาะกุมารน้อย ทารกและบรรดาเด็กๆมารับพรและของขวัญจากพระกุมาร วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019 06.00 น. มิสซาเช้า 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท ขอสมาโทษ 17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี หลังมิสซาแห่รูปนักบุญหลุยส์ วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 09.00 น. มิสซาสุขสำราญขอพรพระ “สวัสดีปีใหม่2020” รอบเดียว คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม *** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***   จากคณะสงฆ์และนักบวชชายหญิงเซนต์หลุยส์ ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ สวัสดีปีใหม่ 2020

|father