Category: assistant

14
Sep

คุณพ่อปลัด : “พระเมตตาของพระ มาถึงเราก่อน ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าผิด ก่อนที่เราจะกลับใจเสียอีก.”

“พระเมตตาของพระ มาถึงเราก่อน ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าผิด ก่อนที่เราจะกลับใจเสียอีก.” “ลูกคนเล็กกลับไป​หา​พ่อ ขณะที่​เขา​ยัง​อยู่​ไกล พ่อ​มองเห็น​เขา รู้สึก​สงสาร จึง​วิ่ง​ไป​สวมกอด​และ​จูบ​เขา” (ลก 15:20)           นี่แหละ คือหัวใจของพระบิดาแท้จริง ทรงรู้สึกรัก, รู้สึกสงสาร และเป็นผู้เริ่มก่อน เป็นผู้เริ่มคนแรกเสมอที่จะมอบความรักและความเมตตา อีกทั้งการให้อภัยให้กับเราทุกคน  สิ่งแรกที่พระบิดามองมาในชีวิตของเรามิใช่ความดีหรือความเลวร้ายที่เราได้เคยทำมา  แต่พระองค์มองดูตัวเรา มองเราที่เป็นลูกของพระองค์เป็นเรื่องแรก             ชาวฟา​ริ​สี​และ​ธรร​มา​จารย์​ต่าง​บ่น​ว่า “​คน​นี้​ต้อนรับ​คน​บาป​และ​กิน​อาหาร​ร่วมกับ​เขา”  พระองค์​จึง​ตรัส​อุปมา​เรื่อง​นี้​ให้​เขา​ฟัง “​ท่าน​ใด​ที่​มี​แกะ​หนึ่ง​ร้อย​ตัว ตัว​หนึ่ง​หายไป จะ​ไม่​ละ​แกะ​เก้า​สิบ​เก้า​ตัว​ไว้​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร ออกไป​ตาม​หา​แกะ​ที่​หายไป​จน​พบ​หรือ   เมื่อ​พบ​แล้ว เขา​จะ​ยก​มัน​ใส่​บ่า​ด้วย​ความ​ยินดี กลับ​บ้าน เรียก​มิตร​สหาย​และ​เพื่อน​บ้าน​มา พูด​ว่า ‘​จง​ร่วม​ยินดี​กับ​ฉัน​เถิด ฉัน​พบ​แกะ​ตัว​ที่​หายไป​นั้น​แล้ว​’   เรา​บอก​ท่าน​ทั้งหลาย​ว่า​ใน​สวรรค์​จะ​มี​ความ​ยินดี​เช่นนี้​เพราะ​คน​บาป​คน​หนึ่ง​กลับ​ใจ​มากกว่า​ความ​ยินดี​เพราะ​คน​ชอบ​ธรรม​เก้า​สิบ​เก้า​คน​ที่​ไม่​ต้องการ​กลับ​ใจ” (ลก 15:2-7)           พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราทุกคนให้มองกันและกัน มองเพื่อนพี่น้องของเรา แบบเดียวกับที่พระบิดาทรงมองเรา แบบเดียวกับที่พ่อในเรื่องเปรียบเทียบได้มองดูลูกชายคนเล็กที่ทำผิดพลาดและน่านักน่าจะโดนตีสอนหลายหลายทีเลยทีเดียว “แม้ว่า​ก่อน​หน้า​นั้น​ข้าพเจ้า​เคย​พูด​ดู​หมิ่น​พระ​เจ้า เบียดเบียน​และ​ทำ​ทารุณ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ได้รับ​พระ​เมตตา​กรุณา​จาก​พระองค์ เพราะ​ข้าพเจ้า​ทำ​ไป​โดย​ความ​ไม่​รู้​ขณะที่​ยัง​ไม่​มี​ความ​เชื่อ” (1ทธ 1:13)           ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าได้ทำผิดพลาดไป พระบิดา…ความรักห่วงใย พระเมตตารักของพระองค์ […]

07
Sep

คุณพ่อปลัด “เหตุผลที่ฉันรักและเลือกหนทางพระ มากกว่าน้ำใจตน”

“เหตุผลที่ฉันรักและเลือกหนทางพระ มากกว่าน้ำใจตน” ประชาชน​จำนวน​มาก​กำลัง​เดิน​ไป​กับ​พระ​เยซู​เจ้า พระองค์​ทรง​หัน​พระ​พักตร์​มา​ตรัส​กับ​เขา​ทั้งหลาย​ว่า  “​ถ้า​ผู้ใด​ติดตาม​เรา​โดย​ไม่​รัก​เรา​มากกว่าบิดา​มารดา ภรรยา บุตร พี่​น้องชาย​หญิง และ​แม้กระทั่ง​ชีวิต​ของ​ตนเอง ผู้​นั้น​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​ไม่ได้  ผู้ใด​ไม่​แบก​กางเขน​ของ​ตน​และ​ติดตาม​เรา ผู้​นั้น​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​ไม่ได้”  (ลก14:25-27)           คำที่น่าสนใจในพระวรสารสัปดาห์นี้ “ติดตามพระเยซูเจ้า รักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใด” ไม่ได้หมายความว่า “พระห้ามเรารักสิ่งใดใดในโลกเลย”  แต่พระเน้นย้ำให้เราเอาใจใส่ “น้ำพระทัยพระองค์” เราจำเป็นต้องให้ “พระเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งในชีวิตเรา”           การ “ให้พระเป็นอันดับแรกในชีวิต” ย่อมต้องผ่านการ “เขี่ยชีวิตตนเอง ตัดสละน้ำใจตนเอง” เป็นเรื่องธรรมดา  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยที่เราจะฝ่าด่านนี้ไปได้ เพราะเราก็ย่อมต้องรักตนเองสนใจน้ำใจตนเอง และความยากมากมากในการ “เขี่ยชีวิตตนเอง ตัดสละน้ำใจตนเอง” ด้วยความยากลำบากนี้ ก็นับเป็นเรื่องเดียวกันกับพระวาจาของพระเยซูเจ้า ในเรื่อง “ตัดสละน้ำใจตนเอง แบก​กางเขน​ของ​ตน​และ​ติดตาม​เรา (พระเยซู)” “มนุษย์ ผู้ใดเล่าจะล่วงรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้ ถ้าพระองค์ไม่ประทานพระปรีชาญาณให้เขาถ้าพระองค์ไม่ทรงส่งพระจิตศักดิ์สิทธิ์ลงมาจากเบื้องบน  วิถีทางของชาวโลกถูกดัดให้ตรงเช่นนี้ มนุษย์ได้รับการสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่พอพระทัย  เขาได้รับความรอดพ้นก็อาศัยพระปรีชาญาณนี้เอง”  (ปชญ 9:17-18)           คำแนะนำของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์มากกว่าเรานัก ในหนังสือปรีชาญาณ มีคุณค่ากับชีวิตของเรามาก  ประสบการณ์ของพวกท่านเตือนสอนเราว่า […]

30
Aug

คุณพ่อปลัด ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย

“ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย”  “ท่าน​ทั้งหลาย​ได้​เข้า​ใกล้​, ​เข้า​มาถึง​พระ​เยซู​เจ้า​ผู้​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญญา​ใหม่ และ​มาถึง​พระ​โลหิต​ที่​ประพรม​ซึ่ง​กล่าวถึง​สิ่ง​ที่​ดี​ยิ่ง​กว่า​โลหิต​ของ​อา​แบล” (เทียบ ฮบ 12:18,24)           พี่น้องชีวิตคริสตชนของเรา เราร่วมเดินทางกับพระเยซู เราเข้าใกล้ชีวิตของพระองค์ เราเดินติดตามพระองค์ เราพร้อมและให้ชีวิตของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนเปี่ยมด้วยเมตตารักเป็นต้นแบบชีวิตคริสตชนของเรา ด้วยการติดตามชีวิตของพระเยซู จะช่วยเราให้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้าได้ดีที่สุด เพราะ​ทุก​คน​ที่​ยก​ตน​ขึ้น​จะ​ถูก​กด​ให้​ต่ำลง แต่​ทุก​คน​ที่​ถ่อม​ตน​ลง​จะ​ได้รับ​การ​ยก​ย่อง​ให้​สูงขึ้น”….. แล้ว​ท่าน​จะ​เป็น​สุข เพราะ​คน​เหล่านั้น​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ตอบ​แทน​ท่าน​ได้ ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​ตอบ​แทน​จาก​พระ​เจ้า​เมื่อ​ผู้​ชอบ​ธรรม​กลับคืน​ชีวิต” (ลก 14:11,14)            จงสุภาพถ่อมตนและจงใจกว้าง รู้จักแบ่งปันด้วยใจรักเมตตาต่อกัน แล้วพระเจ้า พระบิดาจะตอบแทนชดเชยให้ พระองค์จะรักและต้อนรับเราผู้มีใจสุภาพและเมตตาเข้าสู่สวรรค์บ้านของพระองค์ ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล  ท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น แล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่าน (บสร 3:17-18)           ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เราสามารถยอมรับความจริงกับชีวิตของตน ยอมรับข้อจำกัดของตน ยอมรับความอ่อนแอข้อบกพร่องผิดพลาดของตน แม้ว่าบางครั้งเราจะเริ่มต้นกิจการด้วยความปรารถนาดี แต่เราก็กล้าเผชิญหน้าและยอมรับผลที่ผิดพลาดนั้นได้           ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เรายอมรับแม้ผลจะออกมาไม่ได้ดังใจเราปรารถนา ด้วยเรามีข้อจำกัดรอบด้านทั้งจากตัวเราและจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ที่สุด ช่วยเราให้กล้าหวังผลที่ได้รับ และขอพระให้พระองค์ทรงเติมเต็มในส่วนที่เรายังอ่อนแอเรายังขาดไป                                                           นกขุนทอง

24
Aug

คุณพ่อปลัด ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62

บอกกล่าว เล่าเรื่อง “ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62”             สุขสันต์วันฉลองชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62 แด่พี่น้องทุกท่าน ถ้าจะเปรียบจำนวนปีเป็นช่วงอายุของคน ๆ นึงวัย 62 ก็ดูจะเป็นช่วงชีวิตคน ๆ นึง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยทีเดียว คงเป็นช่วงวัยที่หลายคนอาจจะเก็บเกี่ยวความสุขจากความสำเร็จที่ได้ทำมาตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่ได้มองเห็นลูก ๆ หลาน ๆ เติบโตขึ้นทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นช่วงวัยที่มีเวลาหยุดนิ่ง สงบทบทวนไตร่ตรองมองชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่เป็นหลักให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้พึ่งพิง คงไม่ต่างจากชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ระยะเวลา 62 ปีเป็นช่วงเวลาที่ผ่านอะไรมามากมาย เป็นเวลาที่มองเห็นความเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน             เราเฉลิมฉลองชุมชนความเชื่อของเราในปีนี้เป็นปีที่ 62 ของวัดเซนต์หลุยส์ จริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้ที่มีความหมาย แต่ฉลองวัดทุก ๆ ปี เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับพวกเราแต่ละคนเป็นพิเศษ สำหรับลูก ๆ หลาน ๆ ชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์แห่งนี้ที่เราจะร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้กับชุมชนของเราเสมอมา และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 62 ของวัดของเรา […]

16
Aug

คุณพ่อปลัด : เห็นอะไรในภาพนี้ (ลองมองก่อนที่จะอ่าน)

เด็กน้อยคนหนึ่งในชั่วโมงศิลปะ คุณครูมอบหมายให้วาดภาพหนึ่งภาพในกระดาษขาวที่จะแจก โดยวาดให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เด็กน้อยคนนี้เมื่อได้รับกระดาษก็รู้สึกไม่พอใจและหงุดหงิดมาก เพราะกระดาษที่เธอได้รับมันไม่ขาวแบบของเพื่อน

16
Aug

คุณพ่อปลัด : ชีวิตที่ยอมให้พระเป็นตะเกียงส่องนำทาง

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา…..

16
Aug

คุณพ่อปลัด : สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์…พระคริสต์แสดงองค์ เราก็แสดงความรักของพระองค์

เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าทอแสงเหนือเจ้า