Category: assistant

30
Aug

คุณพ่อปลัด ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย

“ความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงพระคริสตเจ้า, พระเจ้าพอพระทัย”  “ท่าน​ทั้งหลาย​ได้​เข้า​ใกล้​, ​เข้า​มาถึง​พระ​เยซู​เจ้า​ผู้​เป็น​คน​กลาง​แห่ง​พันธ​สัญญา​ใหม่ และ​มาถึง​พระ​โลหิต​ที่​ประพรม​ซึ่ง​กล่าวถึง​สิ่ง​ที่​ดี​ยิ่ง​กว่า​โลหิต​ของ​อา​แบล” (เทียบ ฮบ 12:18,24)           พี่น้องชีวิตคริสตชนของเรา เราร่วมเดินทางกับพระเยซู เราเข้าใกล้ชีวิตของพระองค์ เราเดินติดตามพระองค์ เราพร้อมและให้ชีวิตของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนเปี่ยมด้วยเมตตารักเป็นต้นแบบชีวิตคริสตชนของเรา ด้วยการติดตามชีวิตของพระเยซู จะช่วยเราให้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้าได้ดีที่สุด เพราะ​ทุก​คน​ที่​ยก​ตน​ขึ้น​จะ​ถูก​กด​ให้​ต่ำลง แต่​ทุก​คน​ที่​ถ่อม​ตน​ลง​จะ​ได้รับ​การ​ยก​ย่อง​ให้​สูงขึ้น”….. แล้ว​ท่าน​จะ​เป็น​สุข เพราะ​คน​เหล่านั้น​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ตอบ​แทน​ท่าน​ได้ ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​ตอบ​แทน​จาก​พระ​เจ้า​เมื่อ​ผู้​ชอบ​ธรรม​กลับคืน​ชีวิต” (ลก 14:11,14)            จงสุภาพถ่อมตนและจงใจกว้าง รู้จักแบ่งปันด้วยใจรักเมตตาต่อกัน แล้วพระเจ้า พระบิดาจะตอบแทนชดเชยให้ พระองค์จะรักและต้อนรับเราผู้มีใจสุภาพและเมตตาเข้าสู่สวรรค์บ้านของพระองค์ ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล  ท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น แล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่าน (บสร 3:17-18)           ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เราสามารถยอมรับความจริงกับชีวิตของตน ยอมรับข้อจำกัดของตน ยอมรับความอ่อนแอข้อบกพร่องผิดพลาดของตน แม้ว่าบางครั้งเราจะเริ่มต้นกิจการด้วยความปรารถนาดี แต่เราก็กล้าเผชิญหน้าและยอมรับผลที่ผิดพลาดนั้นได้           ความสุภาพถ่อมตน ช่วยเราให้เรายอมรับแม้ผลจะออกมาไม่ได้ดังใจเราปรารถนา ด้วยเรามีข้อจำกัดรอบด้านทั้งจากตัวเราและจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ที่สุด ช่วยเราให้กล้าหวังผลที่ได้รับ และขอพระให้พระองค์ทรงเติมเต็มในส่วนที่เรายังอ่อนแอเรายังขาดไป                                                           นกขุนทอง

24
Aug

คุณพ่อปลัด ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62

บอกกล่าว เล่าเรื่อง “ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62”             สุขสันต์วันฉลองชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์ปีที่ 62 แด่พี่น้องทุกท่าน ถ้าจะเปรียบจำนวนปีเป็นช่วงอายุของคน ๆ นึงวัย 62 ก็ดูจะเป็นช่วงชีวิตคน ๆ นึง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยทีเดียว คงเป็นช่วงวัยที่หลายคนอาจจะเก็บเกี่ยวความสุขจากความสำเร็จที่ได้ทำมาตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่ได้มองเห็นลูก ๆ หลาน ๆ เติบโตขึ้นทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นช่วงวัยที่มีเวลาหยุดนิ่ง สงบทบทวนไตร่ตรองมองชีวิตที่ผ่านมา คงเป็นช่วงวัยที่เป็นหลักให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้พึ่งพิง คงไม่ต่างจากชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ระยะเวลา 62 ปีเป็นช่วงเวลาที่ผ่านอะไรมามากมาย เป็นเวลาที่มองเห็นความเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน             เราเฉลิมฉลองชุมชนความเชื่อของเราในปีนี้เป็นปีที่ 62 ของวัดเซนต์หลุยส์ จริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้ที่มีความหมาย แต่ฉลองวัดทุก ๆ ปี เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับพวกเราแต่ละคนเป็นพิเศษ สำหรับลูก ๆ หลาน ๆ ชุมชนความเชื่อวัดเซนต์หลุยส์แห่งนี้ที่เราจะร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้กับชุมชนของเราเสมอมา และในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 62 ของวัดของเรา […]

16
Aug

คุณพ่อปลัด : เห็นอะไรในภาพนี้ (ลองมองก่อนที่จะอ่าน)

เด็กน้อยคนหนึ่งในชั่วโมงศิลปะ คุณครูมอบหมายให้วาดภาพหนึ่งภาพในกระดาษขาวที่จะแจก โดยวาดให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เด็กน้อยคนนี้เมื่อได้รับกระดาษก็รู้สึกไม่พอใจและหงุดหงิดมาก เพราะกระดาษที่เธอได้รับมันไม่ขาวแบบของเพื่อน

16
Aug

คุณพ่อปลัด : ชีวิตที่ยอมให้พระเป็นตะเกียงส่องนำทาง

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา…..

16
Aug

คุณพ่อปลัด : สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์…พระคริสต์แสดงองค์ เราก็แสดงความรักของพระองค์

เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าทอแสงเหนือเจ้า

16
Aug

คุณพ่อปลัด : รักตนเองได้ก็รักผู้อื่นเป็น

เมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสได้อ่านบทความสั้นๆของวัยรุ่นคนหนึ่งโดยเธอใช้ชื่อบทความนี้ว่า ทฤษฏีหน้ากากออกซิเจนบนเครื่องบิน โดยวัยรุ่นคนนี้ได้นิยามเรื่องนี้ไว้ว่า

16
Aug

คุณพ่อปลัด : หลังจากที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้เปิดปีเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านพร้อมใจกันตื่นเฝ้าวันปีติสุข 350 ปีมิสซังสยาม คือวันที่ 4 มิถุนายน 2019 และขอเสนอกิจกรรมต่างๆ สำหรับพี่น้องทุกท่านในช่วงเวลาพิเศษนี้ ดังนี้