Category: assistant

09
Mar

คุณพ่อปลัด : มหาพรต คือ ช่วงที่ควรมองดูความรักของพระมากที่สุด

ชาวอียิปต์ทำร้ายพวกเรา ข่มเหงเราและบังคับให้เราเป็นทาสอย่างทารุณ  7  แต่เราร้องเรียกหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเรา พระยาห์เวห์ทรงฟัง ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ทรมาน

07
Mar

คุณพ่อปลัด : พระอานุภาพของถ้อยคำเพียงหนึ่งคำที่เปี่ยมด้วยรักและห่วงใย

  “เตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใด การสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้น ผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดี วาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วย” (บสร 27:5-6)

23
Feb

คุณพ่อปลัด : ธรรมฑูตน้อย ประกาศข่าวดี คำสอนภาคฤดูร้อน 2019

ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี จนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกๆปี ที่วัดเซนต์หลุยส์ของเรา ก็จะจัดให้มีการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังหรือมาเพิ่มเติมความรู้คำสอน

15
Feb

คุณพ่อปลัด : เสียดาย ถ้าไม่ได้อ่าน

เมื่อเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The top five regrets of dying คงจะแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า 5 เรื่องที่น่าเสียดายเมื่อความตายกำลังจะมาเยือน

08
Feb

คุณพ่อปลัด : อย่าให้รักกลายเป็นฝุ่น

ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้กรุงเทพมหานครของเราก็เจอกับสภาวะมลพิษทางอากาศที่เข้าขั้นไม่ดีเท่าไหร่นัก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างที่เราได้ยินบ่อยจากสื่อต่างๆ

02
Feb

คุณพ่อปลัด : แค่ก้าวเดิน ก็ ก้าวหน้า

เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย

25
Jan

คุณพ่อปลัด : อยู่ที่วัดให้สรรเสริญขอบคุณพระ กลับบ้านจงมีสุข และแบ่งปันกัน

ประชากรทุกคนที่ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติก็ร้องไห้ เนหะมีย์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ เอสราซึ่งเป็นสมณะและธรรมาจารย์และชนเลวีผู้สอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงว่า