Category: notice

16
Feb

ประกาศ ซ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนระหว่างวันอังคารที่18 ถึงวันพฤหัสฯที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2. วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มีมิสซารอบ 06.00,17.30 น.และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มได้เพียงมื้อเดียว 3. ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรตมีเดินรูป 14 ภาค ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 […]

08
Feb

ประกาศ : 9 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี 2. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 3. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4. พิธีสมรส คู่ที่ 1  นาย ภาสกร วงศ์หอคำ  กับ     มารีอา นฤมล จรุงเจริญโรจน์ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ […]

|notice
01
Feb

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1.วันธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีร่วมกับคณะธรรมทูตไทย ด้วยการใส่ถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,ร่วมมิสซาและรับพรโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ 3. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัดเพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 4. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี […]

|notice
26
Jan

ประกาศ : 26 มกราคม 2020

ประกาศ 1.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 2.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม […]

|notice
18
Jan

ประกาศ : 19 มกราคม 2020

ประกาศ ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น. ส่วนมิสซารอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ 2. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 3. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี 4. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา […]

|notice
11
Jan

ประกาศ : 12 มกราคม 2020

ประกาศ 1.ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น. ส่วนมิสซารอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ 2.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่   พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี   4.อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 5.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน […]

|notice
04
Jan

ประกาศ : 5 มกราคม 2020

ประกาศ 1. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าเงียบประจำปี ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์ มีมิสซาปกติเช้าวันเสาร์ที่ 11 มกราคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2. อาทิตย์นี้เป็นวันยุวธรรมทูต ถุงทานในวันนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ให้พวกเขาได้รู้ถึงความรัก เมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็กๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็กด้วยกัน 3. พิธีสมรส คู่ที่ 1 นาย อธิเมศร์ เจริญทรัพย์  กับ  มารีอา ภิรมย์รัตน์ พูลวิทยกิจ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ 2  นาย ปราการ สมัญญา  กับ  มารีอา สุนันทินี ริดำรงค์ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ […]

|notice
28
Dec

ประกาศ : 29 ธันวาคม 2019

ประกาศ กำหนดเวลาปีใหม่ 2020 วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019 06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ อวยพรศีล 17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี และอัญเชิญนักบุญหลุยส์แห่รอบวัด วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ.2020 09.00 น. มิสซาสวัสดีวันปีใหม่ สมโภชพระชนนีพระเป็นเจ้า             (วันนี้มีมิสซารอบเดียว)   ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษ 10 รางวัล ลำดับ เลขที่ ชื่อ/สกุล หมายเหตุ 1 19782 วิภาวรรณ หล่าวศิริมงคล   2 02117 Alice   3 10677 ธีรวัจน์   4 02532 มาลี […]

|notice