Category: notice

25
Oct

ประกาศ : 27 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันพฤหัสฯที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 17.30 น. // ก่อนมิสซา มีสวดสายประคำเวลา 17.00 น. หลังมิสซามีเสกถ้ำแม่พระและแห่แม่พระรอบวัด 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00 น. รอบเวลา 17.30 น. มีตามปกติและขอเชิญพี่น้องนำภาพถ่ายของญาติพี่น้องที่ล่วงลับขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว มาวางไว้ที่บริเวณหน้าพระแท่นด้วย เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในคำภาวนา 3. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนด้วย 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญให้กับผู้พิการทางภาคใต้โดยพระสงฆ์คณะคามิลเลี่ยน 5 . กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา […]

|notice
18
Oct

ประกาศ : 20 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1.เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2.วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 3.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อมานะชัย ธาราชัย ในหัวข้อเรื่อง “วัยรุ่น” ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 5. พิธีสมรส คู่ที่ 1  ลอเรนซ์ ภูมิวัฒน์ แมนผดุง  กับ  น.ส. […]

|notice
12
Oct

ประกาศ : 12 ตุลาคม 2019

ประกาศ พระสงฆ์เขต1 เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันอังคารที่ 15 ถึงวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไปขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงราย โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. […]

|notice
06
Oct

ประกาศ : 6 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1. เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2. แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา โดยสามารถสมัครและแข่งขันเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 3 คนโดยจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2019 เวลา 14.00น. ลงชื่อสมัครและรับเอกสารสำหรับเตรียมตัวได้ตั้งแต่วันนี้-วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.นี้ที่ห้องประชาสัมพันธ์หลังศาลาหลุยส์หรือที่สำนักงานวัด                                     รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3000 บาท + ใบประกาศ                                     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2000 บาท + ใบประกาศ                                     รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1000 บาท + ใบประกาศ 3. สามารถติดตามข่าวสาร การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ที่ Website: www.popevisitthailand.com […]

|notice
28
Sep

ประกาศ 29 กันยายน 2019

ประกาศ 1.เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. เริ่มวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 // สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2.ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,รับพรและมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนที่ 4 ตุลาคม 2019 เวลา 17.00 น. 3.ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน รวมพลังศรัทธาสวดสายประคำในวัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ณ วัดเซนต์หลุยส์                         กำหนดการ    เวลา      12.00 น. ลงทะเบียน                                                             13.00 น. ตั้งศีลมหาสนิท,สวดสายประคำ 3 สายพร้อมกัน(ศีลอภัยบาป)                                                             14.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและแห่แม่พระ 4.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 6 […]

|notice
21
Sep

ประกาศ : 22 กันยายน 2019

ประกาศ 1.เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. เริ่มวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 // สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2.ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน รวมพลังศรัทธาสวดสายประคำในวัน “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ณ วัดเซนต์หลุยส์                         กำหนดการ         เวลา      12.00 น. ลงทะเบียน                                         […]

|notice
14
Sep

ประกาศ : 15 กันยายน 2019

ประกาศ 1.วัดเซนต์หลุยส์จัดแสวงบุญอารามคาร์แมลนครสวรรค์ และเคารพหลุมฝังศพของพระคุณเจ้า มิเชล ลังเยร์ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ รถออกจากวัดเวลา 05.30 น. และกลับมาถึงวัดเวลา 19.00 น.โดยประมาณ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่สำนักงานวัด 2.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 3.ขอเชิญเยาวชนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – เยาวชนระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนของวัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11- วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019(นอกสถานที่) เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำและเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มเยาวชนคาทอลิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณพ่อทุกท่านหรือที่สำนักงานวัดตั้งแต่ วันนี้-30 กันยายนนี้ 4.แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา โดยสามารถสมัครและแข่งขันเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 3 คนโดยจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2019 เวลา 14.00น. […]

|notice
07
Sep

ประกาศ : 8 กันยายน 2019

ประกาศ 1.พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสฯที่ 12 กันยายนนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันพุธ ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 13 กันยายนเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกท่าน 2.วัดเซนต์หลุยส์จัดแสวงบุญอารามคาร์แมลนครสวรรค์ และเคารพหลุมฝังศพของพระคุณเจ้า มิเชล ลังเยร์ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ รถออกจากวัดเวลา 05.30 น. และกลับมาถึงวัดเวลา 19.00 น.โดยประมาณ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่สำนักงานวัด 3.อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 4.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 5.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ขอเชิญพี่น้องรับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 08.00-12.00 น. ณ […]

|notice