Category: notice

19
Apr

ประกาศ : 2019-04-19

1.  พระสงฆ์สัมมนา ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพฤหัสฯที่ 25 เมษายนนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ ถึง รอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 26 เมษายนเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย   2.  ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ มิสซารอบ 17.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ หลังมิสซามีแห่พระรูปพระเมตตา   3.  รับศีลกำลังนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.   4.  กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา   13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี   5.  พิธีสมรส คู่ที่ 1  นาย ตรอง วรปรีชา  กับ  เอลิซาเบธ จิตรารัตน์ ลิขิตเกียรติกุล ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 4 […]

12
Apr

ประกาศ : 2019-04-12

1. กำหนดพิธีกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน 2562 ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า

05
Apr

ประกาศ : 2019-04-05

1. กำหนดการสัปดาห์สิทธิ์ ประจำปีนี้ วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน 2562 ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า

29
Mar

ประกาศ : 2019-03-29

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

23
Mar

ประกาศ : 2019-03-23

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้า ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์

16
Mar

ประกาศ : 2019-03-16

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

09
Mar

ประกาศ : 2019-03-09

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ที่วัดเซนต์หลุยส์ ภาษาจีน เวลา 14.00 น. – ภาษาไทยเวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น.และ 17.00 น.

01
Mar

ประกาศ : 2019-03-01

1. วันพุธรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 มีมิสซารอบ 06.00 น.,17.30 น. และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว