Category: notice

17
Aug

ประกาศ : 2019-07-27

1. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมด้วย

17
Aug

ประกาศ : 2019-06-08

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายนนี้ ทางวัดของเราจัดพิธีแห่ศีลมหาสนิทหลังมิสซารอบ 10.00 น. และงดมิสซารอบ 12.00 น.

17
Aug

ประกาศ : 2019-03-24

1. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคมด้วย

22
Jun

ประกาศ : 2019-06-22

1. เปิดเรียนคำสอนเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ โดยจะมีเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 1 ถึง 19 กรกฎาคมนี้ สำหรับน้องๆที่สนใจเรียน ขอเชิญมาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด บ้านพักพระสงฆ์

15
Jun

ประกาศ : 2019-06-15

1. เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน สมัครลงชื่อได้ที่ห้องติดต่อสอบถาม หรือสำนักงานวัดบ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป

01
Jun

ประกาศ : 2019-06-01

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายนนี้ ทางวัดของเราจัดพิธีแห่ศีลมหาสนิทหลังมิสซารอบ 10.00 น. และงดมิสซารอบ 12.00 น.

17
May

ประกาศ : 2019-05-17

1. เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน สมัครลงชื่อได้ที่ห้องติดต่อสอบถาม หรือสำนักงานวัดบ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป

11
May

ประกาศ : 2019-05-11

1.  เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18.00 น.(หลังมิสซารอบ 17.30 น.) ทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม