Category: notice

15
Feb

ประกาศ : 2019-02-15

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

08
Feb

ประกาศ : 2019-02-08

1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวัน อังคาร ถึง รอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย

02
Feb

ประกาศ : 2019-02-02

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

25
Jan

ประกาศ : 2019-01-25

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

18
Jan

ประกาศ : 2019-01-18

1.คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้อง ๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด และห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

11
Jan

ประกาศ : 2019-01-11

1. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

04
Jan

ประกาศ : 2019-01-04

1. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าเงียบประจำปี ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคมนี้ ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ ถึงรอบเย็นวันศุกร์ มีมิสซาปกติเช้าวันเสาร์ที่ 12 มกราคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย