Category: notice

30
Nov

ประกาศ : 1 ธันวาคม 2019

ประกาศ 1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันพุธที่ 4 ธันวาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ ถึงรอบเย็นวันพุธ มีมิสซาปกติ เช้าวันพฤหัสฯที่ 5 ธันวาคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2. เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น.ในงานจะมีการเล่นเกมสนุก ๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้อง           ร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่บัดนี้ 3. สัปดาห์นี้ทางวัดเริ่มจำหน่ายคูปองสอยดาว พี่น้องสามารถซื้อได้ทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ที่ห้องประชาสัมพันธ์หลังศาลาหลุยส์มารีย์ และในวันธรรมดาสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานวัดและที่ธุรการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาในเวลาทำการ คูปองใบละ 20 บาท 1 เล่มมี 25 ใบ เล่มละ 500 บาท […]

|notice
23
Nov

ประกาศ : 24 rAL0bdkpo 2019

ประกาศ 1.เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น. ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่บัดนี้ 2.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาปกรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนด้วย 3.ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท รับพรและมิสซา โอกาสวันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 ธันวาคม 2019 เวลา 17.00 น. 4.วัดเซนต์หลุยส์ จัดแสวงบุญอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และอารามคาร์แมล จันทบุรี ในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ (ค้าง 1 คืน) รายละเอียดพี่น้องสามารถติดตามได้ที่โต๊ะสภาภิบาลบริเวณสนามหญ้า ข้างวัด 5.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย […]

|notice
16
Nov

ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2019

ประกาศ 1.เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น. ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้อง ร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่ บัดนี้ 2.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 3.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมงาน “สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย” ณ บริเวณลานวัดหน้าวัดพระจิต ในบริเวณร.พ.เซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น […]

|notice
09
Nov

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

ประกาศ 1. เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น.ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่บัดนี้ 2. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 3. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมงาน “สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย” ณ บริเวณลานวัดหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. 5.. พิธีสมรส คู่ที่ 1  ยอแซฟ […]

|notice
02
Nov

ประกาศ : 3 พฤศจิกายน 2019

ประกาศ 1.ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00 น. รอบเวลา 17.30 น. มีตามปกติ และขอเชิญพี่น้องนำภาพถ่ายของญาติพี่น้องที่ล่วงลับขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว มาวางไว้ที่บริเวณหน้าพระแท่นด้วย เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในคำภาวนา (ตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ย.พี่น้องสามารถรับพระคุณการุณย์เพื่อผู้ล่วงลับได้วันละหนึ่งครั้งโดยพี่น้องตั้งใจและแก้บาปรับศีลอย่างดีหรือไปสวดภาวนาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับที่วัด หรือสุสานนั้นๆ ก็สามารถรับพระคุณการุณย์ได้เช่นกัน) 2.พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันพุธที่ 6 และวันพฤหัสฯที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันพุธ ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 3.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมงาน “สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย” ณ บริเวณลานวัดหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. 4.. พิธีสมรส คู่ที่ 1  ยอแซฟ […]

|notice
25
Oct

ประกาศ : 27 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันพฤหัสฯที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 17.30 น. // ก่อนมิสซา มีสวดสายประคำเวลา 17.00 น. หลังมิสซามีเสกถ้ำแม่พระและแห่แม่พระรอบวัด 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00 น. รอบเวลา 17.30 น. มีตามปกติและขอเชิญพี่น้องนำภาพถ่ายของญาติพี่น้องที่ล่วงลับขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว มาวางไว้ที่บริเวณหน้าพระแท่นด้วย เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในคำภาวนา 3. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนด้วย 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญให้กับผู้พิการทางภาคใต้โดยพระสงฆ์คณะคามิลเลี่ยน 5 . กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา […]

|notice
18
Oct

ประกาศ : 20 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1.เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2.วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 3.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อมานะชัย ธาราชัย ในหัวข้อเรื่อง “วัยรุ่น” ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 5. พิธีสมรส คู่ที่ 1  ลอเรนซ์ ภูมิวัฒน์ แมนผดุง  กับ  น.ส. […]

|notice
12
Oct

ประกาศ : 12 ตุลาคม 2019

ประกาศ พระสงฆ์เขต1 เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันอังคารที่ 15 ถึงวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไปขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงราย โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. […]

|notice