Category: notice

14
Sep

ประกาศ : 15 กันยายน 2019

ประกาศ 1.วัดเซนต์หลุยส์จัดแสวงบุญอารามคาร์แมลนครสวรรค์ และเคารพหลุมฝังศพของพระคุณเจ้า มิเชล ลังเยร์ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ รถออกจากวัดเวลา 05.30 น. และกลับมาถึงวัดเวลา 19.00 น.โดยประมาณ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่สำนักงานวัด 2.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 3.ขอเชิญเยาวชนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – เยาวชนระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนของวัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11- วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019(นอกสถานที่) เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำและเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มเยาวชนคาทอลิก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณพ่อทุกท่านหรือที่สำนักงานวัดตั้งแต่ วันนี้-30 กันยายนนี้ 4.แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัดเซนต์หลุยส์และพระวรสารนักบุญลูกา โดยสามารถสมัครและแข่งขันเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 3 คนโดยจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2019 เวลา 14.00น. […]

|notice
07
Sep

ประกาศ : 8 กันยายน 2019

ประกาศ 1.พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสฯที่ 12 กันยายนนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันพุธ ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 13 กันยายนเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกท่าน 2.วัดเซนต์หลุยส์จัดแสวงบุญอารามคาร์แมลนครสวรรค์ และเคารพหลุมฝังศพของพระคุณเจ้า มิเชล ลังเยร์ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ รถออกจากวัดเวลา 05.30 น. และกลับมาถึงวัดเวลา 19.00 น.โดยประมาณ ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่สำนักงานวัด 3.อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 4.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 5.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ขอเชิญพี่น้องรับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เวลา 08.00-12.00 น. ณ […]

|notice
30
Aug

ประกาศ : 1 กันยายน 2019

  ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้งานฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปีผ่านพ้นไปด้วยดี ขอท่านนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัด โปรดเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่ออวยพร และตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพร  ประกาศ 1.เปิดเรียนคำสอน เพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก หรือไม่มีโอกาสเรียนคำสอน จะมีเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องคำสอนของวัด 2.กลุ่มศาสนสัมพันธ์วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเรียนรู้ในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ด้วยเรื่องราวที่ส่งเสริมการเจริญชีวิตเป็นพระจักษ์พยานขององค์พระเยซูเจ้า เรื่อง “350 ปี มิสซังสยาม บทเรียนศาสนสัมพันธ์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามา โดยคุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร 3. พิธีสมรส คู่ที่ 1 เปาโล ชลัช พัฒน์ปรีชา กับ     […]

|notice
24
Aug

ประกาศ 25 สิงหาคม 2019

ประกาศ 1.  ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. โดยคุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี่ เป็นประธาน และในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 17.30 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองแบบภายใน โดยคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธาน หลังมิสซามีแห่นักบุญหลุยส์รอบวัด ในวันฉลองวัด ทางวัดของดมิสซารอบ 08.00 น. และ 12.00 น. ส่วนรอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ 2.  ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนนี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคมด้วย 3.  เปิดเรียนคำสอน เพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง […]

|notice
17
Aug

ประกาศ : 2019-07-09

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. โดยคุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี่ เป็นประธาน

17
Aug

ประกาศ : 2019-08-17

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น.

17
Aug

ประกาศ : 2019-06-01

1. เปิดเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน สมัครลงชื่อได้ที่ห้องติดต่อสอบถาม หรือสำนักงานวัดบ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป

17
Aug

ประกาศ : 2019-08-09

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น.