Category: assistant

14
Mar

คุณพ่อปลัด :”พระทรงอดทน เพื่อทรงพิสูจน์ว่ารักเรา”

“พระทรงอดทน เพื่อทรงพิสูจน์ว่ารักเรา” “ชาวอิสราเอล​กำลัง​กระหาย​น้ำ​มาก จึง​บ่น​ตำหนิ​โมเสส​ว่า “ทำไม​ท่าน​จึง​พา​พวก​เรา​ออก​จาก​อียิปต์ จะ​ให้​พวก​เรา ลูก ๆ และ​ฝูง​สัตว์​ของ​เรา​อด​น้ำ​ตาย​หรือ”….. สถานที่​แห่ง​นั้น​จึง​ได้​ชื่อ​ว่ามัส​สาห์​และ​เม​รี​บาห์ เพราะ​ชาว​อิสราเอล​ได้​ต่อ​ว่า​และ​ทดลอง​พระ​ยาห์​เวห์​โดย​ถาม​ว่า “พระ​ยาห์​เวห์​สถิต​กับ​เรา​หรือไม่”  (อพย 17:3,7)            ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน บางครั้งก็ไม่ได้ราบรื่นไปทุกอย่าง  หลายครั้งเราพบว่าเราถูกผู้คนปฏิเสธ ไม่ยอมรับน้ำใจเรา ไม่เข้าใจความปรารถนาดีที่เรามีให้  ผู้คนก็ให้คำนิยามว่า “ต่างคนต่างจิตต่างใจ”           เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า กับชนชาติอิสราเอล ประชากรของพระองค์ เราพบเรื่องทำนองเดียวกัน  พวกเขาบ่นว่าพระองค์ พวกเขาลืมพระเมตตารักยิ่งใหญ่ที่พระมอบให้มากมาย พวกเขาปฏิเสธความรักของพระ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก​เลย น้ำ​ที่​เรา​จะ​ให้​เขา จะ​กลายเป็น​ธาร​น้ำ​ใน​ตัว​เขา ไหล​ริน​เพื่อ​ชีวิต​นิรันดร”….. เขา​กล่าว​กับ​หญิง​ผู้​นั้น​ว่า “​เรา​มี​ความ​เชื่อ​ไม่ใช่​เพราะ​คำพูด​ของ​ท่าน​อีก​แล้ว เรา​เอง​ได้​ยิน​และ​รู้​ว่า​พระองค์​เป็น​พระ​ผู้​ไถ่​ของ​โลก​โดย​แท้จริง”  (ยน 4:14,42)           ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน คนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งเป็นผู้รับ ให้และรับตามประสามนุษย์  อาจจะให้ต่อกันด้วยความเคลือบแคลงแฝงผลประโยชน์  หรือหากบริสุทธิ์ใจจริง ก็อาจสะดุดล้มลง ท้อและถอยหากถูกปฏิเสธน้ำใจที่หวังดี หากถูกตอกกลับมาและเจ็บปวด  มีโอกาสสูงที่จะช้ำใจ ผิดหวัง และหยุดทำดีหยุดที่จะแบ่งปัน “พี่น้อง เมื่อ​ได้​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​ด้วย​ความ​เชื่อ​แล้ว […]

07
Mar

คุณพ่อปลัด : “การกลับใจ, กลับมาหาพระ และกลับออกไปส่งต่อพระเมตตาพระองค์”

“การกลับใจ, กลับมาหาพระ และกลับออกไปส่งต่อพระเมตตาพระองค์” ​            พระเจ้าทรงช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น และ​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์  ไม่ใช่​เพราะ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ แต่​เพราะ​พระ​ประสงค์​และ​พระ​หรรษ​ทาน​ของ​พระองค์ พระองค์​ประทาน​พระ​หรรษ​ทาน​นี้​แก่​เรา​แล้ว​ใน​พระคริสต​เยซู​…..ผู้​ทรง​ทำลาย​ความ​ตาย และ​ทรง​นำ​ชีวิต​และ​ความ​ไม่​รู้จัก​ตาย​ให้​ปรากฏ​อย่าง​ชัด​แจ้ง​โดย​ทาง​ข่าว​ดี   (2ทธ 1:9-10)           พระทำเช่นนี้กับเราเสมอ ไม่ว่ากับเราที่เป็นลูกที่ดีน่ารัก หรือลูกล้างผลาญก็ตาม  พระเริ่มด้วยรักต่อเราเสมอ แทนที่จะดุว่าให้ร้ายเรา ทั้งที่เราก็เป็นลูกล้างผลาญจริงจริง           พระทรงช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น และ​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่​เพราะ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ แต่​เพราะรักเราจริงจริง อย่างที่นักบุญเปาโลบอกเราเตือนใจเรานั้นแน่นอน  นี่เอง เป็นการยืนยันให้เราได้พบหัวใจเปี่ยมรักที่พระทรงมีให้เราเสมอ             พระ​เจ้าตรัส​แก่​อับ​ราม​ว่า “จง​ออก​จาก…..จงไป​ยัง​…..เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ชน​ชาติ​ใหญ่ จะ​อวย​พร​ท่าน จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​ชื่อเสียง​เลื่อง​ลือ ท่าน​จะ​นำ​พระ​พร​มา​ให้​ผู้อื่น” …..อับ​ราม​จึง​ออก​เดินทาง​ตามที่​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส  (เทียบปฐก 12:1-4ก)           หากเรายอมรับฟังเสียงเรียกของพระ หากแม้เราพลาดหรือผิดพลั้งไป แต่ยอมกลับมาฟังเสียงของพระอีกครั้ง  เราจะพบว่า หัวใจรักของพระมีให้เราเสมอ มีพระพรสำหรับเราเสมอ  และยังพบอีกว่า พระ ปรารถนาใช้เราเป็นสะพานนำรักของพระองค์ส่งต่อให้กับพี่น้องรอบข้าง “เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ชน​ชาติ​ใหญ่ จะ​อวย​พร​ท่าน จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​ชื่อเสียง​เลื่อง​ลือ ท่าน​จะ​นำ​พระ​พร​มา​ให้​ผู้อื่น”             พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​พาเปโตร ยากอบ และ​ยอห์น​น้องชาย​ไป​บน​ภูเขา​สูง​ที่​ปราศจาก​ผู้คน  แล้ว​พระ​วรกาย​ของ​พระองค์​ก็​เปลี่ยนไป​ต่อ​หน้า​เขา […]

29
Feb

คุณพ่อปลัด : “เริ่มต้นกันตั้งแต่ สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตนี่แหละ”

“เริ่มต้นกันตั้งแต่ สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตนี่แหละ”  พระ​เจ้า​ทรง​เอา​ฝุ่น​จาก​พื้นดิน มา​ปั้น​มนุษย์​และ​ทรง​เป่า​ลม​แห่ง​ชีวิต​เข้า​ใน​จมูก​ของ​เขา มนุษย์​จึง​เป็น​ผู้​มี​ชีวิต…..แม้ว่า พระ​เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า “อย่า​กิน​หรือ​แตะ​ต้อง​เลย มิฉะนั้น​ท่าน​จะต้อง​ตาย” แต่หญิง​เห็น​ว่า​ต้นไม้​นั้น​มี​ผล​น่า​กิน งดงาม​ชวน​มอง ทั้ง​ยัง​น่า​ปรารถนา​เพราะ​ให้​ปัญญา  นาง​จึง​เด็ด​ผลไม้​มา​กิน แล้ว​ยังให้​สามี​ซึ่ง​อยู่​กับ​นาง​กิน​ด้วย เขา​ก็​กิน (เทียบ ปฐก 2:7, 3:3,7)           สัปดาห์แรกเทศกาลมหาพรต สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องอาหารการกินทั้งนั้น เขาว่ากันว่า “ลิ้นสำคัญที่สุด” ลิ้นหรือว่าปาก เป็นได้ทั้งมอบความสุขหรือมอบความทุกข์ยากให้กับคนอื่น ลิ้นหรือปาก ทำให้เราอดกลั้นยอมที่จะไม่ทาน หรือปล่อยตัวปล่อยใจ กินมันทุกอย่าง  แต่​พระเยซูเจ้า​ตรัส​ตอบ​ว่า “​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า มนุษย์​มิได้​ดำรงชีวิต​ด้วย​อาหาร​เท่านั้น แต่​ดำรงชีวิต​ด้วย​พระ​วาจา​ทุก​คำ​ที่​ออก​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า….. จง​กราบ​นมัสการ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า พระ​เจ้าของ​ท่าน และ​รับ​ใช้​พระองค์​แต่​ผู้​เดียว​เท่านั้น”  (เทียบ มธ 4:4,10)           เหมือนกับเรื่องของอาดัมเอวาที่ตัดสินใจไม่ฟังเสียงของพระเจ้า ตัดสินใจเลือกที่จะกินผลไม้ที่พระเป็นเจ้าทรงห้าม จริง ๆ แล้ว ลิ้นหรือว่าปาก ก็ไม่ใช่ตัวการสำคัญ แต่กลับกลายเป็นว่าจิตใจของเรา ที่อยากจะปรนเปรอตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราคนเดียวเท่านั้น ทำให้เราตัดสินใจเลือกปฏิเสธพระเจ้า, เลือกปฏิเสธเพื่อนพี่น้องคนอื่น, เลือกตามใจตัวเอง, เลือกตามใจปากและลิ้นของตนเอง           สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตนี้ […]

22
Feb

คุณพ่อปลัด : “เราล้วนมีหน้าที่ ส่งเสริมความเชื่อของกันและกัน”

บอกกล่าว เล่าเรื่อง             “เราล้วนมีหน้าที่ ส่งเสริมความเชื่อของกันและกัน” พ่อประชาสัมพันธ์เรื่องค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ในสัปดาห์นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และย้ำเตือนอีกครั้ง จะเปิดการเรียนคำสอนใน วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม-วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020ระยะเวลาเรียนประมาณ  18 วัน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.-14.00น.พ่อได้แนบกำหนดการเรียนคำสอนคร่าวๆ ตลอดเดือนนี้มาในฉบับนี้เพื่อผู้ปกครองเด็กๆจะได้ทราบกำหนดการต่างๆตลอดค่ายคำสอนเดือนเมษายนนี้ เพื่อเตรียมลูกๆหลานๆของเราในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามวัยของเขา 10 เมษายน 2020                                             กิจกรรมวันสงกราต์เด็กคำสอน                      วันจันทร์ที่ 13-14 เมษายน 2020                      วันหยุดสงกรานต์        วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020                     สอบ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020                              Family Day นักเรียนคำสอน/ประกาศผลสอบ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020                             เข้าเงียบเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธ์ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020                          […]

16
Feb

คุณพ่อปลัด : ค่ายคำสอน 2020 “Let Love Be The Bridge” ให้รักเป็นสะพาน

บอกกล่าว เล่าเรื่อง ค่ายคำสอน 2020 “Let Love Be The Bridge” ให้รักเป็นสะพาน             ตามที่ทางวัดเซนต์หลุยส์จะจัดให้มีการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2020 “Let Love Be The Bridge”  ให้รักเป็นสะพาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020 ระยะเวลาเรียนประมาณ  18 วัน เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.00 น. พ่อในฐานะผู้รับผิดชอบ ขออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของนักเรียนคำสอน และรายละเอียดของการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้เบื้องต้น และจะประชาสัมพันธ์ในสารวัดเป็นระยะก่อนค่ายคำสอนจะเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆได้จัดเตรียมเวลา ในการมาเรียนคำสอน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ เพื่อให้เด็ก ๆได้เติบโตในความเชื่อตามวัยวุฒิของเขา ผ่านทางการเรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ระดับนักเรียนที่จะมาเรียนคำสอน สำหรับเกณฑ์ของนักเรียนที่จะเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ขอเป็นนักเรียนที่เตรียมจะรับศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ […]

08
Feb

คุณพ่อปลัด :  “ทำสัปดาห์นี้ให้เป็นสัปดาห์แห่งความรัก”

 “ทำสัปดาห์นี้ให้เป็นสัปดาห์แห่งความรัก”                 จำได้ว่าเวลาเป็นเด็ก ๆ ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก สิ่งหนึ่งที่เด็กๆนักเรียนจะทำกันในโรงเรียนในสมัยนั้นก็คือซื้อสติกเกอร์รูปหัวใจ มาแปะให้กัน แปะให้เพื่อนๆ แปะให้คุณครู แปะให้ใครก็ตามที่เราปรารถนาอยากจะแปะให้เขา ด้วยมิตรภาพหรือด้วยความรู้สึกดีๆ มันเป็นรูปธรรมของการแสดงออกที่จับต้องได้ แม้ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต ไม่ได้มีมูลค่าอะไร แต่รับรู้ได้ถึงความรู้สึก และความปรารถนาดีที่มีให้กันทั้งผู้รับและผู้ให้             สัปดาห์นี้มีวันที่คนทั่วไปฉลองกันนั่นคือวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ที่เราเรียกกันติดปากแม้ว่าอาจจะไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาโดยตรงนัก แม้อาจจะเกี่ยวข้องกับนักบุญบางท่านในพระศาสนจักรของเรา จนเป็นที่มาของวันนี้ แต่ความหมายของวันแห่งความรักนี้ก็อาจจะถูกให้ความหมายไปในทางโลกมากกว่าจะเป็นแง่มุมทางศาสนา ก็คงไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าไหร่นักว่า จะมอง จะให้ความหมายอย่างไร             แต่พ่อมาคิดว่าการมีวันแห่งความรัก มีสัปดาห์แห่งความรักให้เราได้คิดถึงบ้างก็เป็นเรื่องดีและไม่เสียหาย และไม่จำเป็นต้องเป็นมุมมองความรักแบบ หนุ่มสาว คู่รักเท่านั้น แต่เป็นความรักสำหรับทุก ๆ คน ความรักที่เรามีต่อพระ ความรักในครอบครัว ความรักในมิตรภาพเพื่อนฝูง ความรักในบทบาทหน้าที่ที่มี ฯลฯ เป็นโอกาสที่เราจะได้หวนคิดถึงและให้ความสำคัญเป็นพิเศษในสัปดาห์แห่งความรักนี้             การแปะสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง ความรู้สึกดี ๆ ความปรารถนาดีที่มอบให้กัน แบบเห็นเป็นรูปธรรม การมีภาคปฏิบัติที่เราแสดงต่อกันในสัปดาห์นี้เป็นพิเศษก็เป็นเครื่องบ่งแสดงถึงความรักที่เรามีต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ บุคคลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยากให้เราแปะสติกเกอร์รูปหัวใจ ให้ช่อดอกไม้ช่อโตๆ แต่เขาอาจจะรอเพียงแค่คำพูดดี ๆ จากเรามากขึ้น เวลาที่เราให้กับเขามากขึ้น […]

01
Feb

คุณพ่อปลัด : “ทำเรื่องเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ”

บอกกล่าว เล่าเรื่อง “ทำเรื่องเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ”             เพิ่งผ่านปีใหม่สากลมาไม่นาน เราก็ฉลองปีใหม่จีนกันอีกรอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และสัปดาห์นี้เราก็เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2020 เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ฉลองปีใหม่ไทยกันอีกรอบในวันสงกรานต์ พ่อมานั่งคิด ๆ ว่าปี ๆ นึงเราฉลองปีใหม่กันหลายรอบเหมือนกัน มาคิดเล่น ๆ ก็ดีเหมือนกัน ทุกครั้งที่เป็นวันปีใหม่ ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ๆ การมีปีใหม่บ่อย ๆ ก็เป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆให้กับชีวิตเสมอ ๆ             พ่อจึงขอแบ่งปันข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเริ่มต้น การมีความสุขในชีวิต ซึ่งหลายครั้งไม่ใช่การทำเรื่องใหม่ ๆ แต่คือการทำสิ่งเดิม ๆ ด้วยความคิดใหม่ ๆ ซึ่งเป็นแง่คิดที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตบ้าง ซึ่งพ่อขอสรุปแง่คิดเหล่านี้มาแบ่งปันในสารวัดฉบับนี้ ปล่อยวางกับชีวิตบ้าง เรื่องไหนควรปล่อยก็ปล่อยไป อย่ายึดติด อย่าเก็บทุกเรื่องมาบั่นทอนตัวเรา เป็นผู้ให้มากขึ้น เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจมากกว่าที่เคย ดำเนินชีวิตอย่างสงบ ใจเย็นลงบ้าง มีเวลาหยุดคิดบ้าง ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ วันอาทิตย์ควรเป็นวันหยุด ไปวัด ใช้เวลากับครอบครัว […]

26
Jan

คุณพ่อปลัด : “อั่งเปาของพระเยซู…ความรักของพระบิดา”

“อั่งเปาของพระเยซู…ความรักของพระบิดา” ตาม​พระ​ดำรัส​ที่​ตรัส​ไว้​ทาง​ประกาศก​อิสยาห์ จะเป็น​ความ​จริง​ว่า  …. ผู้​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ดินแดน​และ​ใน​เงา​แห่ง​ความ​ตาย แสง​ได้​ส่อง​ขึ้นมา​เหนือ​พวก​เขา​แล้ว  นับ​แต่​นั้น​มา พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​เริ่ม​ประกาศ​เทศนา​ว่า “​จง​กลับ​ใจ​เถิด เพราะ​อาณาจักร​สวรรค์ อยู่​ใกล้​แล้ว”  ขณะที่​ทรง​ดำเนิน​ไป​ตาม​ชายฝั่ง​ทะเลสาบ​กา​ลิ​ลี พระองค์​ทอดพระเนตร​เห็นและเรียก​ ​ซี​โมน​-เปโตร​กับ​อันด​รูว์​, ยากอบ​และ​ยอห์น​  พระองค์​ตรัส​สั่ง​ว่า  “​จง​ตาม​เรา​มา​เถิด เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ชาวประมง​หา​มนุษย์”  ทันใด​นั้น เขา​​ก็​ทิ้งแห, ​เรือ​และ​บิดา แล้ว​ตาม​พระองค์​ไป… พระองค์​เสด็จ​ไป​ทั่ว​แคว้น​กา​ลิ​ลี ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ศาลา​ธรรม ทรง​ประกาศ​ข่าว​ดี​เรื่อง​พระ​อาณาจักร ทรง​รักษา​โรค​และ​ความ​เจ็บ​ไข้​ทุก​ชนิด​ของ​ประชาชน (เทียบ มธ 4:14-23)           คำเทศน์สอนและการยืนยันของพระเยซูเจ้า ที่ให้เรากลับใจ และยืนยันว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว   ทั้งหมดนี้ก็คือแสงสว่างของพระเจ้า ที่ส่องแสงเหนือเรา เพื่อให้เราพ้นจากความมืด จากความตาย            แสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องแสงเหนือเรา เราสามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้จากภาพที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับทุกๆคน “ประชากร​ที่​เดิน​ใน​ความ​มืด​แล​เห็น​ความ​สว่าง​ยิ่งใหญ่ บรรดา​ผู้​อาศัย​ใน​แผ่นดิน​มืด​มิด ความ​สว่าง​ส่อง​แสง​มา​เหนือ​เขาพระองค์…ทรง​เพิ่ม​ความ​ชื่น​บาน​ของ​เขา เขา​ทั้งหลาย​จะ​ยินดี​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระองค์ ดั่ง​ความ​ชื่น​บาน​ใน​ฤดู​เก็บ​เกี่ยว …เพราะว่า​แอก​อัน​เป็น​ภาระ​ของ​เขา ท่อน​ไม้​ที่​เขา​ต้อง​แบก ไม้​ตะพด​ของ​ผู้​กด​ขี่ พระองค์​ทรง​หัก​เสีย​อย่าง​ที่​ทรง​เคย​กระทำ​กับ​ชาว​มีเดียน” (อสย 8:23ข-9:3)           “ซินเจียยู่อี่ซินนี้ไคว้เล่อ… ขอส่งความสุขในวันตรุษจีน […]