Category: assistant

29
Mar

คุณพ่อปลัด : ความรัก คือ การให้ชีวิต และความยินดีที่ได้ให้ชีวิต (การให้อภัย)

ลูกชายคนเล็ก รู้สำนึกและคิดว่า ‘คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่วนฉันอยู่ที่นี่หิวจะตายอยู่แล้วฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่า ‘

23
Mar

คุณพ่อปลัด : ชวนมากลับใจเปลี่ยนชีวิตตน ชวนมาเป็นฮีโร่กัน

พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่นต่อๆ ไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้” (อพย 3:15)

09
Mar

คุณพ่อปลัด : มหาพรต คือ ช่วงที่ควรมองดูความรักของพระมากที่สุด

ชาวอียิปต์ทำร้ายพวกเรา ข่มเหงเราและบังคับให้เราเป็นทาสอย่างทารุณ  7  แต่เราร้องเรียกหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษของเรา พระยาห์เวห์ทรงฟัง ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ทรมาน

07
Mar

คุณพ่อปลัด : พระอานุภาพของถ้อยคำเพียงหนึ่งคำที่เปี่ยมด้วยรักและห่วงใย

  “เตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใด การสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้น ผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดี วาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วย” (บสร 27:5-6)

23
Feb

คุณพ่อปลัด : ธรรมฑูตน้อย ประกาศข่าวดี คำสอนภาคฤดูร้อน 2019

ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี จนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกๆปี ที่วัดเซนต์หลุยส์ของเรา ก็จะจัดให้มีการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลังหรือมาเพิ่มเติมความรู้คำสอน

15
Feb

คุณพ่อปลัด : เสียดาย ถ้าไม่ได้อ่าน

เมื่อเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The top five regrets of dying คงจะแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า 5 เรื่องที่น่าเสียดายเมื่อความตายกำลังจะมาเยือน

08
Feb

คุณพ่อปลัด : อย่าให้รักกลายเป็นฝุ่น

ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้กรุงเทพมหานครของเราก็เจอกับสภาวะมลพิษทางอากาศที่เข้าขั้นไม่ดีเท่าไหร่นัก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างที่เราได้ยินบ่อยจากสื่อต่างๆ