Category: assistant

02
Feb

คุณพ่อปลัด : แค่ก้าวเดิน ก็ ก้าวหน้า

เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย

25
Jan

คุณพ่อปลัด : อยู่ที่วัดให้สรรเสริญขอบคุณพระ กลับบ้านจงมีสุข และแบ่งปันกัน

ประชากรทุกคนที่ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติก็ร้องไห้ เนหะมีย์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ เอสราซึ่งเป็นสมณะและธรรมาจารย์และชนเลวีผู้สอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงว่า

18
Jan

คุณพ่อปลัด : เรา…เป็น ท่อธารพระพรของพระองค์

พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร 12:11,7)

04
Jan

คุณพ่อปลัด : สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์…พระคริสต์แสดงองค์  เราก็แสดงความรักของพระองค์

เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าทอแสงเหนือเจ้า  ดูซิ ความมืดปกคลุมแผ่นดิน และความมืดทึบปกคลุมประชาชาติทั้งหลาย