Category: father

10
Feb

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

พี่น้องที่รัก กิจกรรม 365 วันเตรียม 350 ปีมิสซังสยามในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเป็นเดือนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดี ขอผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้เด็กๆเดินตามแบบอย่างที่ดีในการช่วยพระเยซูประกาศข่าวดี ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้

03
Feb

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

พี่น้องที่รัก กิจกรรม 365 วันเตรียม 350 ปีมิสซังสยามในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเป็นเดือนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดี