Category: father

24
Aug

เจ้าวัดทักทาย อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม2019 ฉลองวัดประจำปี 2019 นักบุญหลุยส์กษัตริย์   พี่น้องที่รัก…         วันนี้เป็นวันฉลองวัดประจำปี 2019 ครบ 62 ปีก้าวต่อไปเป็นปีที่ 63 กำหนดการฉลองวัดเซนต์หลุยส์  มิสซาฉลองภายใน เย็นวันเสาร์เวลา 17.30 น.ประธาน คุณพ่อปิยะชาติ มกรครรภ์หลังมิสซามีแห่ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. มิสซาเช้า  06.00 น. ตามปกติ (งดรอบ 8.00 น.และ 12.00 น.) มิสซาฉลองเวลา        10.00 น.ประธาน คุณพ่อปีแอร์ลาบอรี่ หลังมิสซา มีแห่รอบวัด มิสซาเย็น  17.30 น. ตามปกติ ประธานคุณพ่อบริส         เชิญชวนพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้ารำลึกถึงบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสผู้เริ่มบุกเบิกซื้อที่ดิน สร้างสถานพยาบาล สร้างวัด และสร้างสถานศึกษา […]

|father
17
Aug

เจ้าวัดทักทาย : สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

พี่น้องที่รัก… วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามสำหรับการเตรียมฉลองวัด ด้วยการสมโภชแม่รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และเป็นวันรำลึกถึงพระสังฆราชมิเชลลังเยร์ เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ตามบันทึกของหอจดหมายเหตุของสังฆมณฑลกรุงเทพฯระบุว่า “…วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรง สร้างวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เสร็จเรียบร้อย