Category: father

26
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า)

สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า) พี่น้องที่รัก        วันนี้พ่อขอยืมข้อความของพระคุณเจ้าวีระมาเพื่อฉลองวันพระวาจาของพระเจ้า           “ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก…อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น… จริงไหมครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งแรก และค.ศ. 2015 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม เมษายน ค.ศ. 2014 ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ จำนวน 16,000 เล่ม คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่ (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส) ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่ ภาษาไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงปีนี้ครบ 30 ปีแล้ว ที่เรามีพระวาจาประจำวัน ใช้ส่วนตัวเราจัด วันพระคัมภีร์ หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา      สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical […]

|father
18
Jan

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา วันสันติภาพสากล         พี่น้องที่รักเรากำลังออกเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นด้วยความรัก เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงเรากันเองกับพระเจ้าให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ทั้งนี้จะได้สมตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าว่า “เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต”สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไป และต่อจากนี้อีก 6 สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาพรตอันยิ่งใหญ่และจะได้เฉลิมฉลองพระองค์ผู้ทรงเอาชนะความตายต่อบาปเพื่อความรอดพ้นนิรันดรยอห์นผู้ทำพิธีล้างย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแลเห็นพระองค์กำลังเสด็จผ่านมาหาท่าน กล่าวว่า “นี้คือบุตรของพระเจ้า” พ่อขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเจริญเติบโตและได้เข้ารับพิธีศีลกำลังพร้อมกับเด็กๆทั่วไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เกือบสองร้อยคนจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันเสาร์ที่ 18 นี้เอง มิสซาวันตรุษจีนเสาร์ที่ 25 มกราคม มี 3 รอบ เสกส้มเฉพาะเวลา 09.00 น. เช้าเย็น 6.00 น. และ 17.30 น.มีมิสซาตามปกติ อบรมครอบครัวเฉพาะคู่แต่งงานมาแล้ว 1-10 ปี15-16 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านผู้หว่าน สมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนรับของที่ระลึกด้วย จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการนี้น่าสนใจเพราะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตครอบครัว เรียนคำสอนภาคปิดเทอมใหญ่สำหรับเด็กๆ เริ่มวันจันทร์ 23 มีนาคม และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 เมษายนในระหว่างเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายคำสอนพร้อมกับเยาวชน วันที่ 19-22 […]

|father
11
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง         พ่อขอเริ่มเทศกาลธรรมดาแจ้งเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงให้ทราบแต่เนิ่นๆ 1.กำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2020ดังนี้ ตรีวารปัสกา วันระลึกถึงการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พฤหัสศักดิ์สิทธิ์)          พฤหัสที่  9 เมษายน 2020 วันระลึกถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ศุกร์ที่    10 เมษายน 2020 คืนตื่นเฝ้าปัสกา  (ค่ำวันเสาร์)                                เสาร์ที่    11 เมษายน 2020 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา              อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 วันสำคัญอื่น ๆ     วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถ้า)                       พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020     วันอาทิตย์ใบลาน (เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)                     อาทิตย์ที่ 5เมษายน 2020     วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์                   อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 […]

|father
04
Jan

เจ้าวัดทักทาย : 5 มกราคม 2020

*** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***         สุขสันต์วันพระทรงบังเกิดอย่างครบถ้วน ทั้งชาวเราทุกคน และสวัสดีใหม่         พ่อขอส่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากเราเริ่มเข้าสู่ภาคปกติกันแล้วทั่วหน้ากัน หลายคนพาครอบครัวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายคนก็ยึดบ้านเป็นที่พักผ่อนเพราะไม่มีรถติด ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีผู้คนมากมาย ถนนหนทางโล่งเตียนจริงๆ ถึงแม้เป็นเวลาเล็กน้อยและก็เพียงพอให้หายใจเต็มปอดสดชื่นได้บ้าง ถือเป็นการเติมพลังเต็มถังเริ่มออกตัวทำหน้าที่ได้         หยิบปฏิทินแบบไหนก็ได้ แบบแขวน แบบบันทึกประจำวัน แบบขึ้นแรมจีนไทย ก็ดูซะให้หมดเพราะมีตัวแดง ตัวดำหรือคล้ำๆหน่อย เพื่อวางตัว วางงาน วางเวลาให้พอดี ไม่มากและไม่น้อย มีงานมากกว่าหยุด มีเรียนมากกว่าพัก และอื่นๆอีกมากมาย         ภายในเดือนนี้ สภาภิบาลคงได้ประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจำปี 2020 ให้สอดคล้องกับปีพระคัมภีร์และบทเทศน์สอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการออกตัวในปีใหม่นี้อย่างมีรสชาดสมกับการต้อนรับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา         เดือนนี้ น่าจะเป็นเวลาปรับขยับตัวให้พร้อม อะไรไม่ใช่ให้เอาออกไปจากที่ทำงานและตัวเอง และเริ่มเอาสิ่งที่ต้องใช้และจำเป็นเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประกาศเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม ให้รักเป็นสะพานเชื่อมโยงเราทุกคนด้วยกันเพื่อชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะได้มี “ข่าวดี”เพื่อผู้อื่น         พ่อขอสรุปสถิติวัดเซนต์หลุยส์ปี […]

|father
28
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

งานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2019 ทั้งภาครื่นเริงและภาคจิตใจ ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปี หลังจากใช้เวลาเตรียมการและเตรียมจิตใจอย่างพอดี สี่สัปดาห์หลังจากการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสในปลายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นเดือนธันวาคม เราทุกคนรีบเดินหน้าต่อเพื่อการฉลองคริสต์มาส ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกันและกัน ที่เตรียมทุกอย่างให้สมกับงานประจำปีของวัด ทุกอย่างอันเป็นผลสำเร็จ ขอถวายพระพรกระกุมารเยซูและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หลังทุกมิสซาพระสงฆ์จะอวยพรเด็กๆโดยเฉพาะกุมารน้อย ทารกและบรรดาเด็กๆมารับพรและของขวัญจากพระกุมาร วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019 06.00 น. มิสซาเช้า 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท ขอสมาโทษ 17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี หลังมิสซาแห่รูปนักบุญหลุยส์ วันพุธที่ 1 มกราคม 2020 09.00 น. มิสซาสุขสำราญขอพรพระ “สวัสดีปีใหม่2020” รอบเดียว คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม *** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***   จากคณะสงฆ์และนักบวชชายหญิงเซนต์หลุยส์ ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ สวัสดีปีใหม่ 2020

|father
21
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม2019 สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า          บัตรสอยดาวเริ่มเหลือน้อยลงแล้ว ใครยังไม่มีต้องเริ่มซื้อได้แล้วนะ ที่โรงพยาบาล วัดและโรงเรียน สะดวกที่ไหนก็จัดการก่อนเนิ่นๆ เดี๋ยวกะว่ารอหน้างาน หมดซะแล้ว         เย็นวันนี้จนถึง อังคารที่ 24 มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือ 17.00 น.ตั้งศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่และอวยพรศีลมหาสนิททุกวันดังกล่าวนี้         พ่อจึงขอประกาศคริสต์มาสและปีใหม่ของวัดเซนต์หลุยส์ 2020 ดังนี้        วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019         06.00 น. มิสซาเช้า         17.00 น. นพวารคริสต์มาสวันสุดท้าย         17.30 น. มิสซาเตรียมสมโภชคริสต์มาส         (งานรื่นเริงตั้งแต่ 18.00-21.00 น.)         20.00 น. ศีลอภัยบาป […]

|father
21
Dec

คอลัมน์”คนข้างวัด” :ว่างเพื่อวาง

ว่างเพื่อวาง ณ ริมแม่น้ำ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์นี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ เป็นภาพที่สวยงาม ได้มีโอกาสไปนั่งชื่นชมดื่มด่ำจนกลายเป็น ‘พื้นที่’ ที่เอื้อต่อการครุ่นคิดทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ การใคร่ครวญชีวิต เป็นหนังสือประเภทที่จะหยิบมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อต้องการขบคิดถึงอะไรบางอย่าง เป็นทัศนียภาพที่ปลอดโปร่งโล่งกว้างพอจะหาคำตอบได้ และตรงนั้นเองจึงเป็นที่มาของการทบทวนชีวิตที่กำลังจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งรอบปี พื้นที่ชีวิตเรามีที่วางเพิ่มขึ้นหรือรกรุงรังมากกว่าเดิม มีการจัดระเบียบของวิถีชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่นบ้างมากน้อยแค่ไหน??? สายน้ำไหลผ่าน สายน้ำที่ใสสะอาดแห่งนี้เป็นเงาสะท้อนให้ย้อนถึงความงามของวันเวลา สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.konkhangwat.blogspot.com www.facebook.com/คนข้างวัด

14
Dec

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019 สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า       สัปดาห์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จเรากำลังสุขใจกับการรอคอยด้วยความชื่นชมยินดี เป็นสัปดาห์ที่สามในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  “พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชมยินดี….”         เด็กๆขอให้มารับบัตรสอยดาวจากพ่อวีรยุทธคนละหนึ่งใบ วันนี้พ่ออยากให้เด็กๆมารับหนังสือชุดพระกุมารเพื่อเอากลับไปที่บ้านและเริ่มลงมือทำสถานที่จำลองกับพ่อแม่ช่วยกัน เป็นการสร้างความชื่นชมยินดีกับสมาชิกในบ้าน เป็นสะพานรักเชื่อมโยงกัน สมดังสันติสุขและความรักเกิดขึ้นในครอบครัว         เก้าวันก่อนคริสตมาสของวัดเซนต์หลุยส์จะเป็นเวลาเข้มข้นเพื่อการเตรียมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน         วันจันทร์ที่ 16มิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซาตั้งศีลมหาสนิทและทำวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาปจำนวน 5 องค์ และรับการอวยพรศีลมหาสนิทพร้อมกัน         วันอังคารที่ 17 จนถึง อังคารที่ 24 มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือ 17.00 น.ตั้งศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่และอวยพรศีลมหาสนิททุกวันดังกล่าวนี้         พ่อจึงขอประกาศคริสต์มาสและปีใหม่ของวัดเซนต์หลุยส์ 2020 ดังนี้        วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019         06.00 น. มิสซาเช้า         17.00 น. นพวารคริสต์มาสวันสุดท้าย […]

|father