Category: konkhangwat

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : สถานที่แตกต่าง

การสาละวนกับสิ่งภายนอก การวุ่นวายกับผู้คนมากไป เปรียบเทียบคนอื่นกับเรามากเกินไปก็ทำให้เราขาดความสุข แต่การใส่ใจกัน สนใจกันโดยมีความเอื้ออาทร โดยมีความหวังดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะนำมาซึ่งความรักอันยิ่งใหญ่

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : สองตาไม่อาจเห็นโลกทั้งสองใบ

ในสังคมที่เราชอบเลือกดู เลือกเสพสื่อ ด้วยตาของเราผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย จนทุกคนต่างติดกันงอมแงม แทบจะขาดมันไม่ได้สักนาที

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : พิเศษ

เป็นที่น่าแปลกใจ ในทุก ๆ ศาสนา ทุก ๆ ความเชื่อ ล้วนแต่มีช่วงเวลาพิเศษ เพื่อให้ศาสนิกชนได้ลดละกิเลสตัวเอง ศาสนาพุทธมีช่วงเข้าพรรษารักษาศีล อิสลามมีช่วงรอมฎอนถือศีลอด ชาวจีนก็มีช่วงเวลากินเจ

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : ให้โอกาสคือให้สันติสุข

ทุกวันนี้เราต่างเลือกที่จะอยู่กับเครื่องมากกว่าอยู่กับคน หัวใจอันละมุนกลับคุกรุ่นไปด้วยความอยากได้ อยากมี ละเลยการที่จะเห็นใจกันและกัน

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : สัญญาว่าทำอะไร

นกยูงก็คือนกยูง คนเราก็คือคนเหมือน ๆ กัน ชื่อเสียงมีไว้ให้เรียกขาน มิได้มีไว้ให้ไขว่คว้าหรือให้ได้มาซึ่งการยกย่องสรรเสริญ ประกาศก้อง ถ้าเราจะได้สิ่งเหล่านี้จริง ๆ นั่นล้วนมาจากการที่เราได้ทำความดีงาม

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : หนึ่งเดียวหาใช่หนึ่งเดี่ยว

ความไม่เคารพในบทบาทและหน้าที่ การสอดแทรกการกระทำของผู้อื่น การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์และการด่าทอใส่กันแบบไม่เห็นหน้า การคอยจับตามองความผิด หรือการพยายามควบคุมผู้อื่นให้อยู่ภายใต้ความคิดเห็นของเราฝ่ายเดียว