Category: gosple

06
Oct

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฮบก.1:2-3:,2;2-4,2ทธ1:6-8,13-14,ลก.17:5-10  “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
28
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา อมส.6:1ก,4-7,1ทธ6:11-16,ลก.16:19-31 “พระเจ้าแม้ทรงร่ำรวยแต่ยอมกลายเป็นคนยากจนเพื่อท่านจะได้ร่ำรวย” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม บทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส                              อมส 6:1ก,4-7      องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่มีความสะดวกสบายอยู่ในศิโยน และบรรดาผู้ที่รู้สึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย เขาทั้งหลายนอนบนเตียงงาช้าง เหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ยาว กินลูกแกะจากฝูงแพะแกะ กินลูกโคที่ขุนไว้ในคอก เขาร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่ ประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ๆ สำหรับตนเหมือนกษัตริย์ดาวิด เขาใช้ชามใหญ่ดื่มเหล้าองุ่น ใช้น้ำมันอย่างดีชโลมตัว แต่ไม่เป็นห่วงถึงความพินาศของโยเซฟ เขาทั้งหลายจึงจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ถูกจับเป็นเชลย และงานเลี้ยงอึกทึกของผู้ไม่มีอะไรทำก็จบลง บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง      1 […]

|gosple
21
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา อมส.8:4-7,1ทธ2:1-8,ลก.16:1-13 “ชีวิตและพันธกิจแห่งความรัก…” พระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย    “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.   พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
14
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อพย.32:7-11,13-14,1ทธ1:12-17,ลก.15:1-32 “พบแล้ว แกะที่พลัด เหรียญที่หายไป และลูกคนบาปกลับใจ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
07
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปชญ.9:13-18ข,ฟม1:9-10,12-17,ลก.14:25-33 “แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นคือศิษย์ของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.   พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
30
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา บสร.3:17-20,28-29,ฮบ12:18-19,22-24ก,ลก.14:1,7-14 “เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งที่ดีกว่านี้เถิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
24
Aug

ก่อนขึ้นแท่น อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 ฉลองนักบุญหลุยส์กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัด วว.11:19ก,12:1-6ก,10กข,1คร.15:20-27,ลก.1:39-56 “พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต  ไม่มีใครไปหาพระบิดาเจ้าได้  นอกจากผ่านทางเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.   พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  

|gosple
18
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 วว.11:19ก;12:1-6ก,10กข 1คร.15:20-27,ลก.1:39-56 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ “ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.