Category: sarnwat

26
Jan

เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า)

สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า) พี่น้องที่รัก        วันนี้พ่อขอยืมข้อความของพระคุณเจ้าวีระมาเพื่อฉลองวันพระวาจาของพระเจ้า           “ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก…อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น… จริงไหมครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งแรก และค.ศ. 2015 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม เมษายน ค.ศ. 2014 ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ จำนวน 16,000 เล่ม คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่ (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส) ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่ ภาษาไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงปีนี้ครบ 30 ปีแล้ว ที่เรามีพระวาจาประจำวัน ใช้ส่วนตัวเราจัด วันพระคัมภีร์ หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา      สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical […]

|father