Category: sarnwat

26
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา อสย.8:23ข-9:3,1คร.1:10-13,17,มธ.4:12-23 “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” วันพระคัมภีร์(พระวาจา) สัปดาห์ที่สามของเทศกาลธรรมดา พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple