Category: sarnwat

01
Feb

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1.วันธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีร่วมกับคณะธรรมทูตไทย ด้วยการใส่ถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,ร่วมมิสซาและรับพรโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ 3. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัดเพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 4. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี […]

|notice