Category: gosple

13
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 อสย.40:1-5,9-11,ทต.2:11-14,3:4-7,ลก.3:15-16,21-22 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

06
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 อสย.60:1-6,อฟ.3:2-3ก,5-6,มธ.2:1-12 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “…พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมานมัสการพระองค์…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า