Author: watadmin

14
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 อสย.504-7,ฟป.2:6-11,ลก.22:14-23:56 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) “ให้เราทำตามอย่างประชากรที่โห่ร้องรับเสด็จพระเยซูเจ้า โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

12
Apr

ประกาศ : 2019-04-12

1. กำหนดพิธีกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน 2562 ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า