Author: watadmin

03
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 ยรม.1:4-5,17-19,1คร.12:31-13:13,ลก.4:21-30 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย)  “..ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยิน…เกิดขึ้น…เป็นความจริง.. ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

03
Feb

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

พี่น้องที่รัก กิจกรรม 365 วันเตรียม 350 ปีมิสซังสยามในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเป็นเดือนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดี

02
Feb

ประกาศ : 2019-02-02

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

02
Feb

คุณพ่อปลัด : แค่ก้าวเดิน ก็ ก้าวหน้า

เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย เราเพิ่งนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี 2019 กันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลย

02
Feb

คอลัมน์ คนข้างวัด : เหมือนโดนทำร้าย

ในวาระ 350 ปีแห่งหยาดเหงื่อและโลหิตของบรรดามิชชันนารี เราจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนได้บ้าง เราต้องไม่ทำร้ายความเชื่อที่พวกท่านปลูกฝังไว้ เราต้องไม่สร้างรอยช้ำในใจให้แก่กันและกัน

27
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 นหม.8:2-4ก,5-6,8-10,1คร.12:12-31ก,ลก.1:1-4;4:14-21 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์  “..พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยให้กับผู้ถูกจองจำ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

25
Jan

ประกาศ : 2019-01-25

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

25
Jan

คุณพ่อปลัด : อยู่ที่วัดให้สรรเสริญขอบคุณพระ กลับบ้านจงมีสุข และแบ่งปันกัน

ประชากรทุกคนที่ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติก็ร้องไห้ เนหะมีย์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ เอสราซึ่งเป็นสมณะและธรรมาจารย์และชนเลวีผู้สอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงว่า