Author: watadmin

02
Feb

คอลัมน์ คนข้างวัด : เหมือนโดนทำร้าย

ในวาระ 350 ปีแห่งหยาดเหงื่อและโลหิตของบรรดามิชชันนารี เราจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนได้บ้าง เราต้องไม่ทำร้ายความเชื่อที่พวกท่านปลูกฝังไว้ เราต้องไม่สร้างรอยช้ำในใจให้แก่กันและกัน

27
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 นหม.8:2-4ก,5-6,8-10,1คร.12:12-31ก,ลก.1:1-4;4:14-21 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์  “..พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยให้กับผู้ถูกจองจำ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

25
Jan

ประกาศ : 2019-01-25

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

25
Jan

คุณพ่อปลัด : อยู่ที่วัดให้สรรเสริญขอบคุณพระ กลับบ้านจงมีสุข และแบ่งปันกัน

ประชากรทุกคนที่ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติก็ร้องไห้ เนหะมีย์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ เอสราซึ่งเป็นสมณะและธรรมาจารย์และชนเลวีผู้สอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงว่า

25
Jan

คอลัมน์ คนข้างวัด : คลายใจกายสบาย

สภาวะความเครียดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในความเครียดแล้ว เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง

20
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 อสย.62:1-5,1คร.12:4-11,ยน.2:1-11 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา(วันสันติภาพสากล) เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..พระเจ้าทรงเรียกเราโดยอาศัยข่าวดี  เพื่อเราจะได้รับ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์  องค์พระเป็นเจ้าของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

18
Jan

ประกาศ : 2019-01-18

1.คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้อง ๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด และห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี