Author: watadmin

18
Jan

คุณพ่อปลัด : เรา…เป็น ท่อธารพระพรของพระองค์

พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร 12:11,7)

18
Jan

คอลัมน์ คนข้างวัด : เมืองม่านหมอก

ในปัญหานี้เราได้รับบทเรียนหลายอย่าง ใช่หรือเปล่า เราเคยได้ยินมาว่าในโลกนี้คนเรามักใส่หน้ากากเข้าหากัน ไร้ความจริงใจต่อกัน มาวันนี้เราจำเป็นต้องใส่หน้ากากคุยกัน เราจำต้องสวมหน้ากากปกปิดเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยขึ้น

13
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 อสย.40:1-5,9-11,ทต.2:11-14,3:4-7,ลก.3:15-16,21-22 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

11
Jan

ประกาศ : 2019-01-11

1. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

11
Jan

คอลัมน์ คนข้างวัด : ดอกงามยามร่วงหล่น

ในวันข้ามปีคนดีจากลาโลกนี้ไปอีกหนึ่งท่าน ทันทีที่ตื่นมารับวันใหม่ของปีใหม่กับข่าวการจากไปของคุณพ่อที่เคารพรักยิ่ง คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต ผู้ซึ่งเป็นมิชชันนารีที่พลีตนเดินทางมารับใช้ ประกาศข่าวดีด้วยการทำกิจการดี ๆ

06
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 อสย.60:1-6,อฟ.3:2-3ก,5-6,มธ.2:1-12 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “…พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมานมัสการพระองค์…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า