สารจากคุณพ่อ : ‘วันพระเจ้า’ สำคัญอย่างไรสำหรับเรา?