Category: sarnwat

18
Oct

ก่อนชึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(วันแพร่ธรรมสากล)

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(วันแพร่ธรรมสากล) อพย.17:8-13,2ทธ3:14-4:2,ลก.18:1-8 “พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล  สามารถวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
18
Oct

เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา  พี่น้องที่รัก…         เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น         วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)        วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)        สวดครบหนึ่งสายตามจุดประสงค์ห้าข้อขอให้นำเหรียญหย่อนลงในตู้กระจกหน้าพระแท่นแม่พระด้วย         นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพอดีสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน         ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนและมีชื่อสามารถจะรับบัตรเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในที่ที่ต้องการได้ หลังจากนี้รอคอยบัตรอีกสักเล็กน้อย  บัตรนี้จะช่วยให้การตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครไม่แน่ใจว่าจะเรียบร้อยอย่างไรวันที่รับบัตรจะมีการแสดงการตรวจสอบให้         การรับบัตรคงต้องนัดมารับให้ง่ายดูในสารวัดคงจะทำให้เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครที่แน่ใจว่าฉันได้ส่งสำเนาบัตรและรายละเอียดครบถ้วน ท้วงติงได้เพื่อตรวจทานอีกสักรอบ โอกาสดีงามเช่นนี้ไม่ควรพลาดนะ         บางทีเพราะอาจเป็นเพราะการตัดสินใจจึงทำให้ไม่ได้ลงทะเบียนทันเวลา เมื่อปิดรับหลายคนจึงมีเหตุผลว่าไม่ทราบจริงๆ และไม่ได้มาวัดสองอาทิตย์เลยพลาดไป แปลกแต่จริงเพราะบางคนอยู่ไกลถึงต่างจังหวัดยังสามารถมาลงทะเบียนได้ทัน ขอรอเวลาสำหรับผู้สละสิทธิ์เพราะมีบางคนมีธุระด่วนจำเป็นต้องถอนตัว พ่อขอขอบคุณในน้ำใจดีที่แจ้งให้ทราบ  เพื่อจะได้ส่งมอบให้กับท่านอื่นๆที่มาไม่ทัน แต่ก็ต้องรอคอยหน่อยนะ         วัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เพื่อการถวายมิสซารอบพิเศษเพื่องานธรรมทูตสังฆมณฑลเชียงใหม่ เงินถวายในมิสซารอบ 10.00 น.เพื่องานสังฆมณฑลใหม่และพี่น้องท่านใดต้องการมอบถวายเป็นพิเศษสามารถมอบขณะรับพรจากพระคุณเจ้าหลังมิสซาจบแล้ว         […]

|father
18
Oct

คุณพ่อปลัด : “ฉลองพระองค์และหมวกเล็กสีขาวของพระสันตะปาปา”

บอกกล่าว เล่าเรื่อง “ฉลองพระองค์และหมวกเล็กสีขาวของพระสันตะปาปา”             ช่วงนี้ขอนำพี่น้องสู่การเตรียมรับเสด็จฯพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยการนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาแบ่งปันให้กับพี่น้อง ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับฉบับนี้ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับฉลองพระองค์และหมวกของพระสันตะปาปามาแบ่งปันให้กับพี่น้อง ทำไมพระสันตะปาปาจึงทรงฉลองพระองค์สีขาว? ก่อนหน้า ค.ศ.1566 พระสันตะปาปาทรงฉลองพระองค์สีแดงมาตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นสีขาวเพราะเหตุใด เรื่องนี้บาทหลวงอลันเอฟเดทเชอร์ (Alan F Detscher) เลขาพิธีกรรมได้อธิบายว่า “นักบวชที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระสังฆราชจะใส่ชุดสีเดียวกันกับชุดของคณะนักบวชที่ตนสังกัด สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 (Pius V 1566 – 1572) ซึ่งอยู่ในคณะโดมินิกันก็ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันคือทรงฉลองพระองค์สีขาวเหมือนนักบวชโดมินิกันคนอื่น ๆ แม้จะได้ครองตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้วก็ตาม หลังจากนั้นพระสันตะปาปาองค์ต่อ ๆ มาก็ทรงฉลองพระองค์สีขาวตามอย่างสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 5” ทำไมพระสันตะปาปาจึงทรงสวมหมวกเล็กสีขาว?  แม้สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 เป็นที่มาของการฉลองพระองค์สีขาวแต่พระองค์ไม่ใช่ผู้ริเริ่มในการสวมหมวกเล็กหรือชื่อที่ถูกคือซูเชตโต (zucchetto เป็นหมวกแนบพอดีกับศีรษะไม่มีปีกครอบกลางศีรษะ สีของหมวกใช้ตามสมณศักดิ์ของผู้สวม) หมวกแบบนี้ใช้กันมาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ในช่วงยุคกลางเมื่อบุคคลหนึ่งตัดสินใจเข้าสู่สมณเพศและถือพรหมจรรย์จะถูกโกนผมตรงกลางกระหม่อมออกหย่อมหนึ่งเรียกว่าการปลงผมจุดประสงค์ของการใส่ซูเซตโตคือเพื่อปกคลุม “บริเวณที่ผมถูกโกนออกไป” เพื่อให้ความอบอุ่นในยามที่อากาศแห้งและหนาวเย็นการปลงผมสำหรับผู้ถือบวชถูกยกเลิกไปภายหลังการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 แต่หมวกเล็กก็ยังใช้สวมกันอยู่ สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงออกสมณสาส์นในปี ค.ศ.1968 กำหนดให้เฉพาะพระระดับสูงเท่านั้นที่สวมหมวกเล็กได้สีของหมวกเล็กสีขาวบอกชั้นตำแหน่งของสมณะสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 ทรงเลือกสวมหมวกสีขาวเพื่อแสดงความเลื่อมใสในคณะนักบวชโดมินิกันที่ทรงสังกัดมาแต่เดิมสำหรับพระคาร์ดินัลสวมหมวกเล็กสีแดงและพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลสวมหมวกเล็กสีม่วงแดง (ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่, […]

18
Oct

คอลัมน์”คนข้างวัด” : ทำเลยไม่พร่ำเพ้อ

ทำเลยไม่พร่ำเพ้อ สำหรับประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่งโดนพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสถล่ม ชนิดที่ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยความพร้อม ความมีวินัย การวางแผนที่ดี สื่อสารและทำตามคำแนะนำขององค์กรของรัฐอย่างจริงจัง ไม่พูดเยอะ ไม่อวดรู้ ไม่โวยวาย ไม่เรียกร้อง ร่วมมือร่วมใจกัน หลายภาพ หลายสื่อที่นำเสนอความมีวินัยและการจัดการที่รวดเร็ว ทำให้คนทั้งโลกรู้ถึงความสามัคคีและคุณภาพของคนญี่ปุ่น เราจึงเห็นความเสียหายไม่มาก และการฟื้นฟูที่รวดเร็ว ประเทศเขาเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและหนักหนา แต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเข้มแข็ง และพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง  ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นเคยถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิและฮิโรชิมา ทำให้เป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามจนเกือบสิ้นแผ่นดิน เมื่อเริ่มตั้งต้นใหม่จึงร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ประเทศเขามีความสงบสุขเพราะบทเรียนจากบาดแผลของสงครามทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของสันติ พระสันตะปาปาฟรังซิส ปรารถนาที่จะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นำสันติสุขมาสู่คนญี่ปุ่น และสำหรับเราคนไทย ถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงขั้นสาหัสเหมือนคนญี่ปุ่น เราเป็นเพียงกลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งในประเทศนี้ แต่เราก็มีความสงบภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ตลอดมา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเยือนพวกเรา เราจึงควรสร้างความหวังและสันติสุข นำแสงสว่างแห่งความรักฉายแสงสู่สังคมเพื่อให้ทุกคนที่อยู่รายล้อมเรา จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง เพื่อให้การมาเยือนของสันตะบิดรเปี่ยมไปด้วยความสุข สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่    www.konkhangwat.blogspot.com www.facebook.com/คนข้างวัด

18
Oct

ประกาศ : 20 ตุลาคม 2019

ประกาศ 1.เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น. 2.วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 3.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อมานะชัย ธาราชัย ในหัวข้อเรื่อง “วัยรุ่น” ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี 5. พิธีสมรส คู่ที่ 1  ลอเรนซ์ ภูมิวัฒน์ แมนผดุง  กับ  น.ส. […]

|notice
12
Oct

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 2พกษ.5:14-17,2ทธ2:8-13,ลก.17:11-19 “ทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่า” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
12
Oct

เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก…         เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น         วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)        วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)         นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มปรับตัวเข้าบรรยากาศเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน         หลายคนได้รับการยืนยันที่นั่งในสนามกีฬาแห่งชาติทั้งสนามศุภฯและเทพหัสดิน ในวันที่ 21 พ.ย.2019 ถึงแม้ว่าในหมายกำหนดการของพระองค์ถวายมิสซาเวลา 18.30 น.ทั้งสองสนามนี้จะมีบัตรมอบให้เพื่อใช้บอกที่นั่งซึ่งกำหนดไว้ให้โดยจะมีคุณครูอาสาและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพาไป แต่ผู้ที่ต้องไปควรใช้รถไฟฟ้า รถสาธารณะจะดีที่สุด อุปกรณ์สำหรับตัวเองไม่ต้องมากแต่ที่จำเป็นเพราะเรื่องการตรวจสอบเหมือนเดินทางโดยสายการบิน อาหารและน้ำก็ควรทานพอดีไม่มากเกินไปเพราะเรื่องเข้าห้องน้ำคนมากๆต้องใช้เวลาและอาจไม่สะดวก ร่างกายต้องดูแลให้แข็งแรงไว้ ทั้งหมดอย่าวิตกทำจิตใจให้ชื่นชมยินดีมีความสุขกับผู้คนมากมายและหลากหลายเป็นบรรยากาศที่มอบความสุขให้แก่กันและกัน         ในวันเดียวกันในช่วงเวลาสายก่อนเที่ยงคล้ายๆเวลาฉลองวัดณ รอบวัดเซนต์หลุยส์เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลคงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมากน้อยต้องมีใจไว้บ้าง จะเป็นก่อนหรือหลัง หรือทั้งก่อนและหลังโปรดฟังประกาศยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้เวลาสั้นๆแต่รับรองได้ใกล้ชิด(เห็นด้วยตาเปล่าแน่นอน)ทางวัดจะจัดที่นั่งและยืนให้มีความพอดีและเรียบร้อย โดยมีบัตรมอบให้เช่นกันเพื่อบริการที่นั่งหรือยืนอย่างใกล้ชิดกำหนดไว้แบบเป็นโซนๆ ทุกอย่างจะมีระบบดูแลความเรียบร้อยทั้งเจ้าหน้าที่และเยาวชนอาสาสามร้อยกว่านาย โดยเน้นบรรยากาศความยินดีมีสุขและสบายใจ หวังให้ทุกคนได้ใกล้ชิดอย่างทั่วหน้ากัน         วันนี้เองได้มีประกาศผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบวัดเซนต์หลุยส์และจะได้มอบบัตรต่อไป เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บเป็นที่ระลึกโอกาสเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา         และวัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ […]

|father