Category: sarnwat

10
Apr

หน้าแรกสารวัด : อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา(ฉลองพระเมตตา)

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา(ฉลองพระเมตตา) กจ.4:32-35,1ยน.5:1-6,ยน.20:19-31   เพื่อคลายสงสัย           ทรงให้สัมผัส เพื่อเห็นเด่นชัด                     แล้วจัดใจจิต  แต่ความสุขแท้                      มีแก่ชีวิต ตราบเชื่อสนิท                       มิคิดสงสัย จึงแม้ไม่เห็น                 ก็เป็นเช่นนี้ คือในยามที่      […]