เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019

18
Oct

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม2019

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

 พี่น้องที่รัก…

        เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น

        วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)

       วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)

       สวดครบหนึ่งสายตามจุดประสงค์ห้าข้อขอให้นำเหรียญหย่อนลงในตู้กระจกหน้าพระแท่นแม่พระด้วย

        นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพอดีสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน

        ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนและมีชื่อสามารถจะรับบัตรเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในที่ที่ต้องการได้ หลังจากนี้รอคอยบัตรอีกสักเล็กน้อย  บัตรนี้จะช่วยให้การตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครไม่แน่ใจว่าจะเรียบร้อยอย่างไรวันที่รับบัตรจะมีการแสดงการตรวจสอบให้

        การรับบัตรคงต้องนัดมารับให้ง่ายดูในสารวัดคงจะทำให้เรียบร้อยมากขึ้น  หากใครที่แน่ใจว่าฉันได้ส่งสำเนาบัตรและรายละเอียดครบถ้วน ท้วงติงได้เพื่อตรวจทานอีกสักรอบ โอกาสดีงามเช่นนี้ไม่ควรพลาดนะ

        บางทีเพราะอาจเป็นเพราะการตัดสินใจจึงทำให้ไม่ได้ลงทะเบียนทันเวลา เมื่อปิดรับหลายคนจึงมีเหตุผลว่าไม่ทราบจริงๆ และไม่ได้มาวัดสองอาทิตย์เลยพลาดไป แปลกแต่จริงเพราะบางคนอยู่ไกลถึงต่างจังหวัดยังสามารถมาลงทะเบียนได้ทัน ขอรอเวลาสำหรับผู้สละสิทธิ์เพราะมีบางคนมีธุระด่วนจำเป็นต้องถอนตัว พ่อขอขอบคุณในน้ำใจดีที่แจ้งให้ทราบ  เพื่อจะได้ส่งมอบให้กับท่านอื่นๆที่มาไม่ทัน แต่ก็ต้องรอคอยหน่อยนะ

        วัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เพื่อการถวายมิสซารอบพิเศษเพื่องานธรรมทูตสังฆมณฑลเชียงใหม่ เงินถวายในมิสซารอบ 10.00 น.เพื่องานสังฆมณฑลใหม่และพี่น้องท่านใดต้องการมอบถวายเป็นพิเศษสามารถมอบขณะรับพรจากพระคุณเจ้าหลังมิสซาจบแล้ว

        ในวันเสาร์ภาคเช้า 9.00-12.00 น.คณะทีมงาน PMS ของจริงจะมาให้ความรู้กับผู้ที่รับเชิญพิเศษ เพื่อตอบรับเสียงของพระศาสนจักร MAXIMUM ILLUD

        อาทิตย์หน้า 10.00 น.พระสงฆ์คณะคามิลเลียนถวายมิสซาเพื่องานผู้พิการสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สรุปเดือนนี้ทั้งเดือนเราได้มีส่วนร่วมเพื่องานธรรมทูตทุกรูปแบบทั้งการสวด ทำงาน ถวายปัจจัย มากน้อยตามกำลังและความสามารถ  พระเจ้าวินิจฉัยเอง

       

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father