เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

07
Sep

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 8กันยายน 2019

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก…

        เดือนกันยายนนี้ เราจะรักการอ่านพระวาจาของพระทุกวัน แบ่งปันบทสอนจากพระวาจาด้วยตัวอย่าง และขอบพระคุณพระเจ้าในพระวาจาที่สอนสั่ง

        “แบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสต์ บุคคลนั้นคือศิษย์ของพระองค์”

        โปรแกรมเดือนนี้ หลังจากผ่านพ้นการฉลองวัดแล้ว การระลึกถึงบรรดามิชชันนารีผู้เริ่มต้นประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในชุมชนละแวกวัดเซนต์หลุยส์และที่อื่นๆ ซึ่งผ่านพ้นมาหลายร้อยปี ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สัมผัสความรักของพระองค์ เรากำลังเดินทางต่อไปด้วยการแบกไม้กางเขนคือพันธกิจรักพระรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพราะนี่คือศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูตในเวลาปัจจุบันให้การอ่านพระวาจาด้วยการแบกกางเขนของกันและกันจะทำให้ “ข่าวดี” กลายเป็นหนทางแห่งความสุขแท้จริง

        งานแพร่ธรรม สามารถทำได้แม้กระทั่งคนบ้านใกล้เรือนเคียง และออกนอกหมู่บ้านไกลโพ้น เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามจนกลายเป็นกิจเมตตาอันยิ่งใหญ่ คำพูดคำเขียนให้ดีและสวยงามอย่างไร ก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักที่แสดงออกต่อบุคคลที่เราควรจะต้องรับรักเมตตาต่อเขาคนนั้น เขาอาจจะเป็นบุคคลในบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง คนร่วมงาน และคนที่กำลังร่วมพิธีมิสซาใกล้ๆกับเรานี่แหละ หันมาสนทนาเรื่องราวของพระคริสต์เหมือนกับศิษย์ที่เอมาอุส คุยกันจนจำพระองค์ได้ การคุยกันคือการมอบสันติสุขให้กับกันและกัน

        ไม้กางเขนคือพันธกิจรักเพื่อนผู้อื่น พระเจ้าสอนเรารักเพื่อนบ้าน พระองค์สอนเราด้วยไม้กางเขนและแบกให้เราจนถึงวันสุดท้าย ก็เพื่อให้ความรักที่มีต่อพระเจ้าปรากฏแจ้งให้เราเห็นกันตลอดไป

        การเข้าใจกัน การมองหน้ากันและรู้ใจกัน การหันหน้ามาร่วมงานกัน การหยิบยื่นน้ำใจดีต่อกัน และการคืนดีกัน เป็นไม้ “กางเขน” ที่ “กางแขน”ออกพร้อมมอบสันติสุขให้กับกันและกัน

        เมื่อเดินเข้ามาในวัด ให้มองที่กางเขนเพื่อยอมศิโรราบกราบนมัสการพระองค์ และก่อนจะเดินออกจากวัด ก็ให้มองและคุกเข่าอีกสักครั้ง เพื่อนำความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปสู่ทุกคนที่ต้องการรับความรักผ่านทางชีวิตคริสตชน “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”ของพระองค์

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father