เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่หกเทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021