เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

14
Sep

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 15กันยายน 2019

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก…

        เดือนกันยายนนี้ เราจะรักการอ่านพระวาจาของพระทุกวัน แบ่งปันบทสอนจากพระวาจาด้วยตัวอย่าง และขอบพระคุณพระเจ้าในพระวาจาที่สอนสั่ง

       “แบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสต์ บุคคลนั้นคือศิษย์ของพระองค์”

        โปรแกรมเดือนนี้การนำพระวาจาแบ่งปันให้เกิดสันติสุข บรรดาเด็กๆเริ่มทำหน้าที่ “ยุวธรรมทูต”ช่วยพระเยซูประกาศพระวาจา บริเวณสนามหญ้าข้างวัด บรรดาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำหน้าที่กิจเมตตาดูแลสุขภาพที่หน้าวัดพระจิต และจิตอาสาช่วยกันบอกต่อไปแสวงบุญทำบุญอารามคาร์แมล นครสวรรค์ และคำนับหลุมศพพระคุณเจ้ามิเชลลังเยร์ ที่อาสนวิหารอันนา นครสวรรค์ การช่วยซื้อข้าวเพื่อแม่ปอนผ่านซองแม่ปอน การส่งเสริมกิจกรรมการเดินและวิ่งการกุศลของอาสนวิหารอัสสัมชัญ  พ่อถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือประกาศข่าวดีเรื่องราวของพระเยซูเจ้ามีความรักชาวเรา

        ขอช่วยกันสนับสนุน เด็ก วัยเยาว์ และผู้ใหญ่ ร่วมใจแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องของเรา

        ขอแนะนำเพิ่มเติม บรรดาเด็กๆกำลังตื่นตัวด้วยบทบาทยุวธรรมทูต เพื่อเริ่มจากเครื่องมือเล็กๆตัวน้อยๆก็เป็นกำลังอันมีค่าเพื่อช่วยพระเยซูเจ้าได้

        กิจเมตตาเพื่อการดูแลสุขภาพ การมีเมตตาและเอาใจใส่กัน ด้วยการรักตัวเองและผู้อื่น ถือเป็นบทบัญญัติรักที่พระเจ้าสอนเรา

        การเดินทางไปบำรุงพระศาสนจักรผ่านการฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์

        การมีส่วนร่วมประกาศข่าวดีกับเพื่อนบ้านอาสนวิหารอัสสัมชัญ 100 ปีเดินวิ่งการกุศล

        การให้อาหารผ่านศูนย์แม่ปอนด้วยข้าวสาร ทำบุญหนึ่งกระสอบก็ดูแลชีวิตเด็กน้อยได้ทั้งปี

        ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้แชร์ ได้ช่วย ได้แบ่งปัน ถือเป็น “ความรัก” ที่พระเจ้าสอนเราให้เอาใจใส่และดูแลกันและกัน

        บัดนี้เรา “พบแล้ว” พระเจ้าพบเรา เราพบพระเจ้า อาแมน

       

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father