เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดำ อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020