เจ้าวัดทักทาย : สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

17
Aug

พี่น้องที่รัก…

วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามสำหรับการเตรียมฉลองวัด ด้วยการสมโภชแม่รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และเป็นวันรำลึกถึงพระสังฆราชมิเชลลังเยร์ เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ตามบันทึกของหอจดหมายเหตุของสังฆมณฑลกรุงเทพฯระบุว่า “…วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรง สร้างวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เสร็จเรียบร้อย

 

คุณพ่อมิเชลลังเยร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เป็นองค์แรก…” จึงสมควรอย่างยิ่งในวันนี้ฉลองแม่พระอัสสัมชัญ ขอน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณพระคุณเจ้าซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้เริ่มก่อตั้งสถานศึกษาเซนต์หลุยส์ ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ และบางส่วนกลายเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

การฉลองวัดในปีนี้ทำให้เรามีโอกาสนึกถึงพระคุณของบรรดามิชชันนารีผู้เริ่มต้นงานของโรงพยาบาล วัดและโรงเรียนที่เราเห็นถึงความเจริญในวันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าในมิสซาเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณเหล่านี้ ด้วยการเป็นประจักษ์พยานรักรับใช้และเมตตา ตามเจตนารมณ์ของผู้เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานประกาศข่าวดีเจริญเติบโตขยายวงออกไปในเขตปริมณฑล

 

กำหนดการฉลองวัดเซนต์หลุยส์วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.

มิสซาเช้า 06.00 น. ตามปกติ (งดรอบ 8.00 น.และ 12.00 น.) มิสซาเย็น 17.30 น. ตามปกติ

มิสซาฉลองเวลา 10.00 น.เริ่มพิธี (ประธาน คุณพ่อปีแอร์ลาบอรี่)

 

หมายเหตุ มิสซาฉลองภายในและมีแห่รอบวัด วันเสาร์เวลา 17.30 น.(ประธานคุณพ่อปิยะชาติ มกรครรภ์)

 

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนล้อมรอบพระแท่นใหญ่ โอกาสเตรียมฉลองวัดในช่วงเวลาพิเศษ 350 ปีของพระศาสนจักรในประเทศไทย (มิสซังสยาม) ทีมฉลองวัดในปีนี้คือการระลึกนึกถึงบรรดามิชชันนารี่ ผู้บุกเบิกชุมชนความเชื่อของวัดเซนต์หลุยส์

 

เมื่อสัปดาห์แรก 4 สิงหาคม เราได้รำลึกถึงพระสังฆราชหลุยส์เวย์ผู้ซื้อที่ดินบริเวณเซนต์หลุยส์ทั้งหมด ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่เรามีที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดีมากและได้ใกล้ชิดพระเป็นเจ้ากับสถานที่ทำงาน

 

สัปดาห์ที่สอง 11 สิงหาคม เราได้รำลึกถึงพระสังฆราชหลุยส์โชแลง ผู้ก่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์ สารวัดฉบับบนี้ได้แทรกรายละเอียดชีวิตและการเริ่มงานสำคัญของพระศาสนจักร เป็นพิเศษคือบริเวณวัดที่มีแต่ความเจริญกายและจิตใจ โดยเฉพาะวัดเซนต์หลุยส์กลายเป็นสถานที่รวมครอบครัวอันหลากหลายที่เจริญลูกหลานจวบจนถึงทุกวันนี้และเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม เวลา 17.30 น.เรามีมิสซาร่วมกันที่วัดอัสสัมชัญเพื่อเคารพหลุมศพพระคุณเจ้าทั้งสอง

 

สัปดาห์ที่สาม 18 สิงหาคม ในวันนี้เราจะรำลึกถึงพระสังฆราชมีแชลลังเยร์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์องค์แรก ผู้เริ่มสถานศึกษาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เพื่อเห็นแก่ความรอดทางด้านวิญญาณพร้อมๆกับความเจริญทางด้านสติปัญญา มีหลายคนที่ได้ประสบความสำเร็จก็เพราะสถานศึกษาแห่งนี้

 

วันอาทิตย์หน้าเวลา 10.00 น.เรามีนัดกันเพื่อเฉลิมฉลองวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม