หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

18
Sep
หน้าแรกสารวัดเซนต์หลุยส์25

บทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ                                   ปชญ 2:12,17-20
เราจะดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจ เขาต่อต้านกิจการของเรา เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ กล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ
เราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่ เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้าย ถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรู เราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขา ให้รู้ว่าเขาอ่อนโยนเพียงใด และจงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใด เราจงตัดสินลงโทษให้เขาตายอย่างอัปยศ ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูด พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขา

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบ                                ยก 3:16-4:3
พี่น้องที่รักยิ่ง ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด ส่วนปรีชาญาณที่มาจากเบื้องบน ประการแรกเป็นสิ่งบริสุทธิ์ แล้วจึงก่อให้เกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อม เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา บังเกิดผลอันดีงาม ไม่ลำเอียง ไม่เสแสร้ง ผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หว่านในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรม
การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทต่างๆระหว่างท่านทั้งหลายนั้นมาจากที่ใด? มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านดอกหรือ? ท่านกระหายอยากได้ แต่ไม่มี จึงฆ่ากัน ท่านอิจฉาอยากได้ แต่ไม่สมหวัง ท่านจึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง เพื่อนำไปปรนเปรอกิเลสตัณหาของท่าน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                            มก 9:30-37
เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลี พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้ ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ และตรัสว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค์ แต่เมื่อถูกประหารแล้ว ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ’ บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ แต่ก็ไม่กล้าทูลถามพระองค์
พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์ เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ทรงถามเขาว่า ‘ท่านถกเถียงกันด้วยเรื่องอะไรขณะที่เดินทาง?’ เขาก็นิ่ง เพราะระหว่างทางเขาได้ถกเถียงกันว่า ผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากัน พระองค์จึงประทับนั่ง แล้วทรงเรียกศิษย์ทั้งสิบสองคนเข้ามา ตรัสว่า ‘ถ้าใครอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั่นทำตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน’ ครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา ทรงโอบเด็กนั้นไว้ ตรัสว่า ‘ใครที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และใครที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย’