สารจากคุณพ่อ : ขอบพระคุณความรักที่ทรงมอบให้ ขอบพระคุณที่ไว้ใจให้ข้ายืนอยู่ตรงนี้..