ประกาศ : 12 ตุลาคม 2019

12
Oct

ประกาศ

  1. พระสงฆ์เขต1 เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันอังคารที่ 15 ถึงวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไปขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย
  2. เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระ ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม หลังมิสซา เวลา 17.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ สวดเวลา 17.00 น.
  3. วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงราย โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม มิสซารอบ 10.00 น. เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและร่วมทำบุญเพื่องานธรรมทูตให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
  4. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ
  5. มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่าน
  6. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
  7. พี่น้องสามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่วัดเซนต์หลุยส์,วัดนักบุญเปโตร สามพราน,สนามเทพหัสดิน ได้ที่บอร์ด บริเวณหน้าศาลาหลุยส์ มารีย์ , สำหรับพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์เข้าเฝ้าฯที่สนามศุภชลาศัย ท่านได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  8.  พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ศุภณัฐ ลีลาภัทรพันธุ์  กับ  มารี พอลลีน ริชา พิทักษ์พูลสิน

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย กวิน สถิรพัฒนเกียรติ     กับ  อันนา มาเรีย จิตพิสุทธิ จุลละมณฑล

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันพฤหัสฯที่ 24 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  แอนโทนี ยอดเยี่ยม ปทะวานิช  กับ   น.ส. พิสุทธิดา  พัฒนสิน

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

|notice