ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

24
Apr

ประกาศ

1.เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ณ ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง และจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้น ทางวัดยังคงมีมิสซาแบบปิดตามตารางเวลาเดิม – งดการมาร่วมของสัตบุรุษ

 (ทุกมิสซามีถ่ายทอดออนไลน์)

2.โอกาสปนักบุญโยเซฟ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ หลังมิสซารอบ 17.30 น. จะมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟและสวดขอรับพระคุณการุณย์ เชิญพี่น้องร่วมผ่านการถ่ายทอดออนไลน์

3.ศีลล้างบาปเด็กทารก ยังมีตามปกติทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 11.05 น. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้

4.ขอพี่น้องดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และใช้ โอกาสที่มีข้อจำกัดร่วมกันนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะการร่วมมิสซาออนไลน์ด้วยกัน