ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

17
Apr

ประกาศ

1.เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ณ ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทางวัด

  1. จึงขอให้การร่วมพิธีกรรมของพี่น้องสัตบุรุษเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไป  คือ

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00 น.(มาร่วมได้เฉพาะพี่น้องในชุมชนที่มาวัดประจำ)

– วันเสาร์ เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น, 08.00 น, 10.00 น.,

12.00 น. และ17.30 น. มีมิสซาแบบปิด – งดการมาร่วมของสัตบุรุษ

                             (ทุกมิสซามีถ่ายทอดออนไลน์)

2.คำสอนภาคฤดูร้อน ทางวัดขอหยุดและจบการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน แต่จะยังคงมี

  1. การโปรดศีลฯให้กับนักเรียนคำสอน โดยจะให้นักเรียนมาพบปะและสรุปคำสอน
  2. ในวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่ง และรับศีลในวันอาทิตย์รุ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นวันใดนั้นทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป3.ขอพี่น้องดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  3. และใช้โอกาสที่มีข้อจำกัดร่วมกันนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะการร่วมมิสซาออนไลน์ด้วยกัน