ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021

13
Nov

ประกาศ

  1. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออก หลังมิสซาทุกรอบ
  2. วัดเซนต์หลุยส์เปิดให้พี่น้องมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดได้ตามปรกติ
  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 น. (มีเพียงรอบเดียว)
  • วันเสาร์ เวลา 06.00 , 17.30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น.,08.00 น.,10.00 น.,12.00 น.และ 17.30 น.

การถ่ายทอดออนไลน์

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 00 น.
  • วันเสาร์ 06.00 น., 17.30 น.
  • วันอาทิตย์ 06.00 น.,08.00 น.,10.00 น.

ขอพี่น้องช่วยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย