ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

10
Apr

ประกาศ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายนนี้ มิสซารอบ 17.30 น. หลังพิธีมีถวายดอกไม้แด่รูปพระเมตตา (งดการแห่)
2. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตู เข้า-ออก วัดหลังมิสซาทุกรอบ
3. สำหรับการเรียนคำสอนผู้ใหญ่รุ่นต่อไป จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ขอพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจมาสมัครล่วงหน้ากับทางวัดได้
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่เราต้อง เฝ้าระวังอย่างจริงจังจึงขอให้พี่น้องที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดในแต่ละรอบ ได้ปฏิบัติ ตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่ทางวัดได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับพี่น้องที่ไม่สบาย รวมทั้งพี่น้องที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้พักอยู่ที่บ้านและร่วมพิธีมิสซา และพิธีกรรมอื่น ๆ ผ่านการถ่ายทอดออนไลน์ทางเพจของวัด ซึ่งขอปรับ เพิ่มรอบที่ถ่ายทอดออนไลน์ดังนี้
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00 น. 

วันเสาร์เวลา 06.00น. และ 17.30 น.

วันอาทิตย์เวลา 06.00 น,08.00 น,และ 10.00 น.