คุณพ่อปลัด “เหตุผลที่ฉันรักและเลือกหนทางพระ มากกว่าน้ำใจตน”

07
Sep

“เหตุผลที่ฉันรักและเลือกหนทางพระ มากกว่าน้ำใจตน”

ประชาชน​จำนวน​มาก​กำลัง​เดิน​ไป​กับ​พระ​เยซู​เจ้า พระองค์​ทรง​หัน​พระ​พักตร์​มา​ตรัส​กับ​เขา​ทั้งหลาย​ว่า  “​ถ้า​ผู้ใด​ติดตาม​เรา​โดย​ไม่​รัก​เรา​มากกว่าบิดา​มารดา ภรรยา บุตร พี่​น้องชาย​หญิง และ​แม้กระทั่ง​ชีวิต​ของ​ตนเอง ผู้​นั้น​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​ไม่ได้  ผู้ใด​ไม่​แบก​กางเขน​ของ​ตน​และ​ติดตาม​เรา ผู้​นั้น​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา​ไม่ได้”  (ลก14:25-27)

          คำที่น่าสนใจในพระวรสารสัปดาห์นี้ “ติดตามพระเยซูเจ้า รักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใด” ไม่ได้หมายความว่า “พระห้ามเรารักสิ่งใดใดในโลกเลย”  แต่พระเน้นย้ำให้เราเอาใจใส่ “น้ำพระทัยพระองค์” เราจำเป็นต้องให้ “พระเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งในชีวิตเรา”

          การ “ให้พระเป็นอันดับแรกในชีวิต” ย่อมต้องผ่านการ “เขี่ยชีวิตตนเอง ตัดสละน้ำใจตนเอง” เป็นเรื่องธรรมดา  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยที่เราจะฝ่าด่านนี้ไปได้ เพราะเราก็ย่อมต้องรักตนเองสนใจน้ำใจตนเอง และความยากมากมากในการ “เขี่ยชีวิตตนเอง ตัดสละน้ำใจตนเอง” ด้วยความยากลำบากนี้ ก็นับเป็นเรื่องเดียวกันกับพระวาจาของพระเยซูเจ้า ในเรื่อง “ตัดสละน้ำใจตนเอง แบกกางเขนของตนและติดตามเรา (พระเยซู)”

“มนุษย์ ผู้ใดเล่าจะล่วงรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้ ถ้าพระองค์ไม่ประทานพระปรีชาญาณให้เขาถ้าพระองค์ไม่ทรงส่งพระจิตศักดิ์สิทธิ์ลงมาจากเบื้องบน  วิถีทางของชาวโลกถูกดัดให้ตรงเช่นนี้ มนุษย์ได้รับการสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่พอพระทัย  เขาได้รับความรอดพ้นก็อาศัยพระปรีชาญาณนี้เอง”  (ปชญ 9:17-18)

          คำแนะนำของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์มากกว่าเรานัก ในหนังสือปรีชาญาณ มีคุณค่ากับชีวิตของเรามาก  ประสบการณ์ของพวกท่านเตือนสอนเราว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากมายนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเราที่ช่างเล็กน้อยนัก และมีข้อจำกัดมากมาย

          เราอาศัยพระปรีชาญาณของพระ คอยช่วยสอนเรา แนะนำเรา เติมเต็มข้อบกพร่องข้อจำกัดให้เรา เราจึงค่อยค่อยเติบโตขึ้น “วิถีทางของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่ เมื่อเปรียบกับมนุษย์ผู้มีความสามารถกระจิดริด”  จึงเป็นเหตุผลที่เรา เลือกที่จะเดินตามเสียงเรียกของพระ เลือกที่จะ “ตัดสละน้ำใจของตน แบกกางเขนของตนและติดตามเรา (พระเยซู)”  และวางใจในพระปรีชาญาณของพระองค์ วางใจว่าพระองค์ทรงรักเรา และจะเติมเราให้เต็มในสิ่งที่เราขาด

          พระปรีชาญาณสอนพ่อ นำทางพ่อ ให้เห็นผลอันชื่นบานที่จะตัดสละน้ำใจตนเอง ฟังเสียงพระ ให้น้ำพระทัยพระองค์เป็นอันดับแรกเสมอ และติดตามพระองค์  ผลนั้นคือ พระองค์จะทรงนำทางเรา เป็นพลังสำหรับเรา เติมเต็มในสิ่งที่ชีวิตคริสตชนของเราขาด ที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราติดตามพระองค์ เราจะมีพระพรมากมายเหลือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้สันติสุขกับพี่น้องรอบกายเรา

นกขุนทอง