คุณพ่อปลัด : แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ