คุณพ่อปลัด : สัปดาห์แรกเตรียมรับพระผู้ไถ่…นึกอะไรออก มีสัญญาณร้องบอก ก็ให้มอบความรักเมตตา