คุณพ่อปลัด : สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์สากลจักรวาล-ชีวิตพระในชีวิตเรา