คุณพ่อปลัด : สนทนาอาทิตย์ละหน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 22