คุณพ่อปลัด : “พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา”