คุณพ่อปลัด : “ผู้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ ย่อมเผชิญหน้าทุกเรื่องราวด้วยหัวใจเปี่ยมสุข”

31
Oct
พ่อปลัด 1 พย. 2020